Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kretingos r. Salantų gimnazijos nuostatai 2024-05-30 12:23:22 573.1 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2023-03-03 09:23:04 21.2 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-03 09:23:04 3.03 MB
Tvarkų aprašai
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-16 01:57:07 24.56 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-01-16 01:57:07 46.64 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų dienos poilsio laiko organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 452.03 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-16 01:57:07 564.98 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-07-05 11:18:14 158.78 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2024-01-16 01:57:07 29.83 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-01-16 01:57:07 334.39 KB
Mokyklinio etapo olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarka 2024-01-16 01:57:07 1.78 MB
Salantų gimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 170.3 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos darbuotojų etikos kodeksas 2024-01-16 01:57:07 418.1 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 62 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 475.57 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 199.75 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarka 2024-01-16 01:57:07 270.38 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“ ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 161.94 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 228.78 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 189.42 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 274.76 KB
Olimp. konkursų apdovanojimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 80.5 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos mokinių pamokų ugdymo dienų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 224.09 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos dokumentų rengimo, apskaitos, saugojimo, teikiamų paslaugų valdymo bei interesantų aptarnavimo, dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ valdymo ir tvarkymo aprašas 2021 m. 2024-01-16 01:57:07 54.4 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Salantų gimnazijoje taisyklės 2023-01-25 12:08:07 589.56 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-21 12:02:30 895.76 KB
Priėmimas į mokyklą
Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01 Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimas dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. sausio 27 d. Nr. T2-21 Kretinga 2023-04-24 13:14:19 89.35 KB
Mokestis už IU ir PU vaikų išlaikymą
SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-5 ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024-05-30 12:41:37 40.07 KB
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 141.07 KB
SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-5 ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024-05-30 12:44:05 42.17 KB
SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-5 ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 40.47 KB
SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-5 ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 40.32 KB
Instruktažai
Žolės deginimas 2023-01-29 17:35:23 59.5 KB
Išvykos saugos ir sveikatos instrukcija 2023-01-29 17:35:23 52 KB
Pirotechnikos instruktažas 2023-01-29 17:35:24 50 KB
Žiemos saugos instruktažas 2023-01-29 17:35:24 54 KB
Prašymai
Prašymai darbuotojams
Darbuotojo prašymas 2024-05-30 14:28:16 26 KB
Prašymas dirbti nuotoliniu būdu  2023-01-29 17:45:31 13.89 KB
Kasmetinės atostogos 2024-05-30 14:30:07 25 KB
Darbuotojo sutikimas 2024-05-30 14:28:40 25.5 KB
Komandiruotė nuosavu transportu 2023-01-29 17:45:32 15.01 KB
Komandiruotė 2024-05-30 14:29:39 27.5 KB
Komandiruotės ataskaita 2023-01-29 17:45:32 27 KB
Paaiškinimas 2024-05-30 12:19:25 25.5 KB
Tarnybinis 2023-01-29 17:45:33 12.65 KB
Prašymai tėvams
Prašymo forma Dėl vaiko, ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-01-29 17:49:13 23.94 KB
Įsakymas Dėl vaiko, ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-01-29 17:49:14 414.76 KB
Išvykimas iš mokyklos 2023-01-29 17:49:14 25.5 KB
Prašymas 2023-01-29 17:49:14 25 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo mokytis į 1 klasę 2024-05-08 14:59:26 26 KB
Priėmimas į 5 klasę 2024-05-08 14:57:45 26.5 KB
Sutikimas kurso kartojimui 2023-01-29 17:49:15 25 KB
Prašymas dėl priėmimo 2023-01-29 17:49:15 25.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1G (klasę 9-tą klasę) 2024-05-08 14:58:25 26.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 3G (11-tą klasę) 2024-05-08 14:58:55 25.5 KB
Sutikimas dėl mokymosi krūvio 2023-01-29 17:49:16 28.5 KB
Prašymas dėl autotransporto paslaugų suteikimo 2023-01-29 17:49:16 25 KB
Prašymai mokiniams
Išeiti iš mokyklos 2023-04-24 12:29:15 25.5 KB
Priėmimas į mokyklą 2023-04-24 12:29:03 25.5 KB
 Pasiaiškinimas 2024-05-30 12:20:16 25.5 KB
 Prašymas 2023-01-29 17:50:50 25.5 KB
 Tarnybinis 2023-01-29 17:50:50 25 KB
 Atsiskaitymo lapelis 2023-01-29 17:50:51 28 KB
Paaiškinimas 25 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:23 43.25 KB
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:31 42.85 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:45 42.17 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:54 42.54 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinis pedagogo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 55.8 KB
Specialusis pedagogo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 50.01 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 43.45 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 20.16 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 269.58 KB
Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 43.74 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-25 11:24:05 54.58 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:10 39.04 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:36 37.11 KB
Pastatų ir statinių ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:40 38.74 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdumo plano pakeitimas 2024-06-07 15:38:27 1.13 MB
2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas 2024-06-07 15:38:27 204.13 KB
Ugdymo planas 2023-2024 2024-2025 m. m. 2024-06-07 15:38:27 1.8 MB
Salantų gimnazijos 2024 metų veiklos planas 2024-06-07 15:38:27 1.79 MB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“ 2024 metų veiklos planas 2024-06-07 15:38:27 262.3 KB
Salantų gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2024-06-07 15:38:27 1.74 MB
Salantų gimnazijos 2022 metų veiklos planas 2024-06-07 15:38:27 756.7 KB
Salantų gimnazijos 2021 metų veiklos planas 2024-06-07 15:38:27 1.11 MB
Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“ 2023 metų veiklos planas 2024-06-07 15:38:27 1.63 MB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos 2021-2025 strateginis planas 2024-06-07 15:38:27 740.95 KB
Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Rasa"  2021 metų veiklos planas 2024-06-07 15:38:27 1.05 MB
Salantų gimnazijos 2020 metų veiklos planas 2024-06-07 15:38:27 849.49 KB
Salantų gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-07 15:38:27 13.92 MB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-07 15:38:27 0.99 MB
Ugdymo plano pakeitimas (1) 2024-06-07 15:38:27 123.5 KB
Ugdymo plano pakeitimas (2) 2024-06-07 15:38:27 200.26 KB
Įsakymas dėl Kretingorajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo nr. V1-247 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimoĮįsakymas dėl Kretingorajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo nr. V1-247 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo 2024-06-07 15:38:27 204.95 KB
Įsakymas dėl Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-247 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo" pakeitimo 2024-06-07 15:38:27 2.37 MB
Veiklos ataskaitos
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-02-26 21:11:11 957.23 KB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-01-19 21:54:32 672.36 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-01-19 21:54:32 630.9 KB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-01-19 21:54:32 497.77 KB
2018 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-01-19 21:54:32 2.58 MB
2017 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-01-19 21:54:32 199.32 KB
Įsakymai
Mokinių uniformų dėvėjimo taisyklės 2024-04-08 00:09:33 473.35 KB
Ataskaitos
Išorės audito ataskaita 2023-01-25 12:29:19 232.83 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m
2024 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-30 10:38:44 776.98 KB
2023 m.
2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-03 11:57:03 2.48 MB
2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-03 11:57:03 3.42 MB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-03 11:57:03 963.92 KB
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-03 11:57:03 3.05 MB
2022 m.
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-10 14:59:24 13.71 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-10 14:59:24 2.18 MB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-10 14:59:24 3.28 MB
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-10 14:59:24 2.72 MB
2021 m.
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:50:57 18.03 MB
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:51:04 296.56 KB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:51:19 275.5 KB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:51:28 1.4 MB
2020 m.
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:51:35 9.82 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:51:47 1.35 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:51:55 2.24 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:53:11 2.24 MB
2019 m.
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:52:13 5.86 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:52:18 3.04 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:52:26 1.42 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:52:34 3.17 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. II ketvirčio ataskaita 2024-07-12 15:07:40 2.7 MB
2024 m. I ketvirčio ataskaita 2024-07-12 15:04:39 771.28 KB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio ataskaita 2024-01-29 16:07:57 2.31 MB
2023 m. III ketvirčio ataskaita 2024-01-29 16:07:57 7.18 MB
2023 m. II ketvirčio ataskaita 2024-01-29 16:07:57 2.39 MB
2023 m. I ketvirčio ataskaita 2024-01-29 16:07:57 6.97 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:57:38 6.49 MB
2022 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:57:55 8.44 MB
2022 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:58:15 7.2 MB
2022 m. I ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:05:55 5.75 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:58:52 8.02 MB
2021 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:59:07 7.65 MB
2021 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:59:18 11.76 MB
2021 m. I ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:59:32 10.75 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Rasa" biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-22 17:59:43 1.05 MB
2020 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:59:55 1.54 MB
2020 m. III ketvirčio ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Rasa" biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-22 18:00:03 1.1 MB
2020 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:00:16 1.3 MB
2020 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:00:24 2.54 MB
2020 m. I ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:00:36 1.53 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:00:44 1.36 MB
2019 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:00 4.91 MB
2019 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:08 2.93 MB
2019 m. I ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:21 1.76 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Kretingos rajono mokyklų, savarankiškai organizuojančių mokinių maitinimą, mokinių maitinimosi mokykloje tvarkos aprašas 2024-07-08 17:16:58 71.98 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2024-01-16 01:57:07 29.83 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-01-16 01:57:07 334.39 KB
Maitinimo organizavimo aprašas 2011 m. 2023-03-22 18:51:50 324.03 KB
Gimnazija
15 dienų vagiaraštis 11 ir vyresniems 2024-03-26 23:59:08 7.66 MB
II savaitės valgiaraštis 2023-10-09 00:17:12 908.34 KB
III savaitės valgiaraštis 2023-10-09 00:17:12 939.75 KB
Darželis „Rasa“
15 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams. 2024-07-05 13:05:49 887.01 KB
15 dienų valgiaraštis 4-6 metų vaikams. 2024-07-05 13:05:49 1.29 MB
15 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams. 2024-07-05 13:05:49 9.31 MB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 2024-07-05 13:05:49 464.61 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Rasa“ maisto produktų tiekėjai 2024-07-05 13:05:49 487.93 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2024 m. viešųjų pirkimo planas 2024-07-05 11:18:14 250.48 KB
2023 m. viešųjų pirkimo planas 2024-07-05 11:18:14 57.97 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos pareigų sąrašas privačių interesų deklaravimui 2020 m. 2024-07-05 11:18:14 176.28 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo pakeitimas 2024-07-05 11:18:14 181.66 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-07-05 11:18:14 158.78 KB
Mokinių vežiojimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-16 01:57:07 564.98 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-16 01:57:07 24.56 KB
Įsakymas dėl Dalijos Sabutytė paskyrimo atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją Salantų gimnazijoje 2021 m. 2023-03-08 13:56:02 49 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2020 m. 2023-04-15 14:26:52 2.93 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Kretingos rajono Salantų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020 m. 101.16 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo Salantų gimnazijoje taisyklės 2023-01-25 12:08:07 589.56 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Tėvams apie UTA 2023-01-29 15:21:14 1.75 MB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos. K.Paulikė 2023-01-29 15:21:14 3.97 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-01-29 15:21:14 13.38 MB
UTA įgyvendinimo priemonių planas 2023-01-29 15:21:14 563.56 KB
Pamokos stebėjimo protokolas mokykloms 2023-01-29 15:21:14 11.37 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Kretingos rajono Salantų gimnazijos bibliotekos-informacijos centro naudojimosi taisyklės 2024-01-14 03:13:37 138.5 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos bibliotekos-informacijos centro nuostatai 2024-01-14 03:13:37 145.5 KB
2024 m. Kretingos rajono Salantų gimnazijos bibliotekos - informacijos centro veiklos programa 2024-03-06 23:44:49 815.36 KB
Įsigytų vadovėlių ataskaita 2023 m. 2024-01-14 03:13:37 22.52 KB
Įsigytų vadovėlių ataskaita 2022 m. 2024-01-14 03:13:37 250.8 KB
Įsigytų vadovėlių ataskaita 2021 m. 2024-01-14 03:13:37 159.35 KB
Įsigytų vadovėlių ataskaita 2020 m. 2024-01-14 03:13:37 225.73 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. 2023-03-21 10:06:26 46.64 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-01-16 01:57:07 46.64 KB
Priešmokyklinio kompetencijų aprašas 87.11 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašas 23.45 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m. 2023-03-21 10:37:36 153.76 KB
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 2017 m. 2023-03-21 10:37:36 20.97 KB
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos 2023-03-21 10:37:36 4.49 MB
Karjeros specialistas Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-02-02 16:14:53 218.12 KB
Veiklos ataskaita 2023 m. 2024-02-02 16:19:41 396.42 KB
Renginių ciklas „Pasimatuok profesiją" 2023-03-21 15:28:54 1.01 MB
Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas
Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainos 2021 m. 2023-03-23 09:00:07 39.63 KB