Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kretingos r. Salantų gimnazijos nuostatai 2023-03-03 09:23:04 4.29 MB
Kretingos r. Salantų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2023-03-03 09:23:04 21.2 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-03 09:23:04 3.03 MB
Tvarkų aprašai
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-16 01:57:07 24.56 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-01-16 01:57:07 46.64 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų dienos poilsio laiko organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 452.03 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-16 01:57:07 564.98 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2024-01-16 01:57:07 29.83 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-01-16 01:57:07 334.39 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-01-16 01:57:07 158.78 KB
Mokyklinio etapo olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarka 2024-01-16 01:57:07 1.78 MB
Salantų gimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 170.3 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos darbuotojų etikos kodeksas 2024-01-16 01:57:07 418.1 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 62 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 475.57 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 199.75 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarka 2024-01-16 01:57:07 270.38 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“ ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 161.94 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 228.78 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 189.42 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 274.76 KB
Olimp. konkursų apdovanojimo tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 80.5 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos mokinių pamokų ugdymo dienų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-16 01:57:07 224.09 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos dokumentų rengimo, apskaitos, saugojimo, teikiamų paslaugų valdymo bei interesantų aptarnavimo, dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ valdymo ir tvarkymo aprašas 2021 m. 2024-01-16 01:57:07 54.4 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Salantų gimnazijoje taisyklės 2023-01-25 12:08:07 589.56 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-21 12:02:30 895.76 KB
Priėmimas į mokyklą
Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01 Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimas dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. sausio 27 d. Nr. T2-21 Kretinga 2023-04-24 13:14:19 89.35 KB
Instruktažai
Žolės deginimas 2023-01-29 17:35:23 59.5 KB
Išvykos saugos ir sveikatos instrukcija 2023-01-29 17:35:23 52 KB
Pirotechnikos instruktažas 2023-01-29 17:35:24 50 KB
Žiemos saugos instruktažas 2023-01-29 17:35:24 54 KB
Prašymai
Prašymai darbuotojams
Darbuotojo prašymas 2023-01-29 17:45:31 25.5 KB
Prašymas dirbti nuotoliniu būdu  2023-01-29 17:45:31 13.89 KB
Kasmetinės atostogos 2023-01-29 17:45:31 12.65 KB
Darbuotojo sutikimas 2023-01-29 17:45:31 12.41 KB
Komandiruotė nuosavu transportu 2023-01-29 17:45:32 15.01 KB
Komandiruotė 2023-01-29 17:45:32 14.01 KB
Komandiruotės ataskaita 2023-01-29 17:45:32 27 KB
Pasiaiškinimas 2023-01-29 17:45:32 13.91 KB
Tarnybinis 2023-01-29 17:45:33 12.65 KB
Prašymai tėvams
Prašymo forma Dėl vaiko, ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-01-29 17:49:13 23.94 KB
Įsakymas Dėl vaiko, ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-01-29 17:49:14 414.76 KB
Išvykimas iš mokyklos 2023-01-29 17:49:14 25.5 KB
Prašymas 2023-01-29 17:49:14 25 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo mokytis į 1 klasę 2023-04-24 12:27:00 26 KB
Priėmimas į 5 klasę 2023-01-29 17:49:15 26 KB
Sutikimas kurso kartojimui 2023-01-29 17:49:15 25 KB
Prašymas dėl priėmimo 2023-01-29 17:49:15 25.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1G (klasę 9-tą klasę) 2023-04-24 11:12:29 26 KB
Prašymas dėl priėmimo į 3G (11-tą klasę) 2023-04-24 12:25:22 26 KB
Sutikimas dėl mokymosi krūvio 2023-01-29 17:49:16 28.5 KB
Prašymas dėl autotransporto paslaugų suteikimo 2023-01-29 17:49:16 25 KB
Prašymai mokiniams
Išeiti iš mokyklos 2023-04-24 12:29:15 25.5 KB
Priėmimas į mokyklą 2023-04-24 12:29:03 25.5 KB
 Pasiaiškinimas 2023-01-29 17:50:50 25 KB
 Prašymas 2023-01-29 17:50:50 25.5 KB
 Tarnybinis 2023-01-29 17:50:50 25 KB
 Atsiskaitymo lapelis 2023-01-29 17:50:51 28 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:23 43.25 KB
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:31 42.85 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:45 42.17 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:54 42.54 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinis pedagogo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 55.8 KB
Specialusis pedagogo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 50.01 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 43.45 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 20.16 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 269.58 KB
Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 43.74 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-25 11:24:05 54.58 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:10 39.04 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:36 37.11 KB
Pastatų ir statinių ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:40 38.74 KB

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.35 – 15.20
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM