Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metais

Mokslo metai ir ugdymo procesas pradedamas 20212022 mokslo metais rugsėjo 1d., 20222023 mokslo metais rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės 2021–2022 m. m. 2022–2023 m. m.
Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 2022-06-09 35 2023-06-01 35
5–8 ir 1G–2G 2022-06-23 37 2023-06-15 37
3G 2022-06-16 36 2023-06-08 36
4G 2022-05-26 33 2023-06-01 34

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–8 ir 1G–4G klasėse – 45 min.

Gimnazija dirba pagal direktoriaus patvirtintą pamokų laiką. Vieną dieną per savaitę (trečiadienį) prieš pamokas sudaroma galimybė klasių vadovams susitikti su vadovaujamos klasės mokiniais. Tam skiriama 30 minučių.

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis 2021–2022 m. m. 2022–2023 m. m.
Pirmas pusmetis 2021-09-01 2022-09-01 – 2023-01-20

Antras pusmetis
1–4 klasėms
5–8 ir 1G–2G klasėms
3G klasėms
4 G klasėms

2022-01-24 – 2022-06-09
2022-01-24 – 2022-06-23
2022-01-24 – 2022-06-16
2022-01-24 – 2022-05-26
2023-01-23 – 2023-06-01
2023-01-23 – 2023-06-15
2023-01-23 – 2023-06-08
2023-01-23 – 2023-06-01

Mokinių atostogos skiriamos

Atostogos 2021–2022 m. m. 2022–2023 m. m.
Rudens atostogos
1–8, gimnazijos 1G–4G klasėms 2021-11-03 – 2021-11-05 2022-10-31 – 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos
1–8, gimnazijos 1G–4G klasėms 2021-12-27 – 2022-01-07 2022-12-27 – 2023-01-06
Žiemos atostogos
1–8, gimnazijos 1G–4G klasėms 2022-02-14 – 2022-02-18 2023-02-13 – 2023-02-17
Pavasario (Velykų) atostogos
1–8, gimnazijos 1G–4G klasėms 2022-04-19 – 2022-04-22* 2023-04-11 – 2023-04-14*
Vasaros atostogos

1–4 klasėms
5–8 ir 1G–2G klasėms
3G klasėms
4 G klasėms

2022-06-10 – 2022-08-31
2022-06-27 – 2022-08-31
2022-06-17 – 2022-08-31
Pasibaigus brandos egzaminų
sesijai 2022-08-31

2023-06-02 – 2023-08-31
2023-06-16 – 2023-08-31
2023-06-09 – 2023-08-31
Pasibaigus brandos egzaminų
sesijai 2023-08-31

*Jeigu pavasario (Velykų) atostogos metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

*Jeigu 4G klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu, prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Dokumentai

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.25 – 12.10
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM