Ikimokyklinis ugdymas

Už ikimokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Daiva Pučkorienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 (5m.) metų. Ikimokyklinio ugdymo(si) tikslas – bendradarbiaujant su šeima, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.  Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Kretingos rajono Salantų gimnazijos  ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė ikimokyklinio ugdymo mokytojų komanda, atsižvelgdama į lankančių vaikų bei šeimų poreikius, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis. Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais (socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali būti privalomas. Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.

Dokumentai

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m. 2023-03-21 10:37:36 153.76 KB
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 2017 m. 2023-03-21 10:37:36 20.97 KB
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos 2023-03-21 10:37:36 4.49 MB

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM