Darbo užmokestis

Salantų gimnazijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

2022

metai

2023 metai

I – ketv.

   

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius/etatų

skaičius

Darbo užmokesčio suma etatui

Direktorius

neskelbiamas

1/1

neskelbiamas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2618

2/1,5

3276

Mokytojas

1637

38/27,18

1825

Pagalbos mokiniui specialistai ( logopedas, spec.

pedagogas, soc. pedagogas, mokytojo padėjėja, psichologas )

1351

8/6

1510

Bibliotekininkas , bibliotekos vedėjas

1102

2/1,5

1282

Ūkio dalies vedėjas

neskelbiamas

2/1

1522

Vyr. buhalteris

neskelbiamas

1/1,25

neskelbiamas

Raštinės vedėja

neskelbiamas

1/1,25

neskelbiamas

IT  specialistas, techninių mokymo priemonių

specialistas

neskelbiamas

1/1

neskelbiamas

Vairuotojai

962

4/4

1086

Pastatų priežiūros darbininkai, valytojos, kiemsargiai, budėtojas, rūbininkas

MMA

14/11,75

MMA

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

neskelbiama

1/1

neskelbiama

Mokytojas

1559

14/12,57

1747

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, mokytojo

padėjėjas)

1072

5/4

1197

Ūkio dalies vedėjas

neskelbiama

1/0,5

neskelbiama

Pastatų priežiūros darbininkas, valytoja, kiemsargis

MMA

3/2

MMA

Virėjos

973

3/2

1080

Vaiko priežiūros darbuotojai

972

7/7

1042

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM