Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS!

Auksė Bagdonienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

216 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.30 – 11.30

Antradienis

7.30 – 11.30

Trečiadienis

7.30 – 11.30

Ketvirtadienis

7.30 – 11.30
Penktadienis 7.30 – 10.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

Olga Paulauskienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

8.30 – 12.30

Antradienis

8.30 – 12.30

Trečiadienis

8.30 – 12.30

Ketvirtadienis

8.30 – 12.30

Penktadienis

8.30 – 11.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Sveikatos priežiūra mokykloje

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pagrindiniai sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai - kurti sveiką aplinką mokykloje, ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią, suteikti pirmąją pagalbą pavojingu būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos kryptys - sveikatinimo veiklos metodinė pagalba mokyklos bendruomenės nariams, dalyvavimas formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais, pirminė lėtinių neinfekcinių ligų prevencija ir šių ligų prevencija ir kontrolė, priemonių stabdančių epidemijos kilimą organizavimas.

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.25 – 11.10
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM