Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Daiva Pučkorienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas Salantų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėse organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. Lapkričio 21 d. Įsakymu Nr. V-1106 patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu. Su aktualia aprašo redakcija galite susipažinti  

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – sudaryti prielaidas vaiko individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti lygias galimybes įvairių poreikių vaikams pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą:

Plačiau galite susipažinti su priešmokyklinio ugdymo reglamentuojančiais teisės aktais

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM