Administracija

Aušra Zebitienė Direktorė
 • Gimė 1966 m. kovo 24 d. Kretingos r.
 • Baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo edukologijos kvalifikaciją.
 • Nuo 2008-09-01 iki 2013-08-12 dirbo Kretingos r. Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje informacinių technologijų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Nuo 2013-08-12 iki 2014-05-28 dirbo Kretingos rajono švietimo centre metodininke.
 • Nuo 2014-05-28 iki 2019-08-29 dirbo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialiste.
 • 2013-05-21 d. įgijo II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 
 • Nuo 2019-08-30 – Kretingos r. Salantų gimnazijos direktorė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas +37065682234

El. paštas Rašyti

Lina Vaitkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Gimė 1967 m. gegužės 1 d. Kretingos r.
 • Baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją
 • Nuo 1987 m. Salantų gimnazijoje dirba lietuvių kalbos mokytoja, nuo 1998 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • 2001 m. įgijo II-ą vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas +37069685975

El. paštas Rašyti

Vilma Gedvilienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Gimė 1968 m. balandžio 25 d. Plungės r.
 • 1990 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo vidurinės mokyklos matematikos mokytojos kvalifikaciją.
 • 2000 m.  Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakultete baigė socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų programą ir įgijo socialinių mokslų (socialinės rūpybos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją. 
 • 1990-1995 m. Skuodo rajono Šačių vidurinėje mokykloje dirbo matematikos mokytoja. 
 • 1995-2001 m. Salantų specialiojoje mokykloje internate dirbo globos grupės auklėtoja.
 • Nuo 1998 m. Salantų gimnazijoje dirba matematikos mokytoja, nuo 2003 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
 • 2008 m. įgijo II-ą vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

Dirba 209 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas +37069697564

El. paštas Rašyti

Daiva Pučkorienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Gimė 1969 m. gegužės 9 d. Kelmėje.
 • 1987 m. baigė Salantų vidurinę mokyklą.
 • Baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo edukologijos kvalifikaciją.
 • 1987-1990 m. Salantų specialiojoje mokykloje internate dirbo grupės auklėtoja.
 • 1990-2007 m. Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja. 2000 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.
 • 2007-2020 m. Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2011 m. suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.
 • Nuo 2020 m. Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Bronius Bertašius Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 • Gimė 1991 m. birželio 8 d. Salantuose.
 • 2010 m. baigė Salantų Gimnaziją.
 • 2014 m. baigė Klaipėdos Universitetą ir įgijo informatikos inžinerijos bakalauro laipsnį.
 • 2016 m. Klaipėdos Universitete įgijo techninių informacinių sistemų inžinerijos magistro laipsnį.
 • Nuo 2021 m. dirba Salantų gimnazijoje kompiuterinių sistemų inžinieriumi.
 • Nuo 2022 m. dirba Salantų gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams (Ūkio dalies vedėjas).

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Antanas Stonkus Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 • Gimė 1965 m. lapkričio 13 d. Kretingos r.
 • 1984 m. baigė Klaipėdos žemės ūkio technikumą, suteikta techniko-mechaniko kvalifikacija.
 • 2002 m. baigė Klaipėdos aukštesniosios policijos mokyklos neakivaizdinių studijų teisėtvarkos kursą. Suteikta policijos valdininko kvalifikacija.
 • Nuo 1986 m. dirbo Imbarės kolūkyje techniku-mechaniku.
 • Nuo 1994 m. dirbo Kretingos PK apylinkės inspektoriumi.
 • Nuo 2012 m. dirba Salantų gimnazijoje mokyklinio autobuso vairuotoju.
 • Nuo 2022 m. dirba Salantų gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Asta Žilinskienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams (ikimokyklinio ugdymo skyrius)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Dovilė Kazlauskaitė Raštinės vedėja
 • Gimė 1981 m. gegužės 5 d. Telšiuose.
 • 2000 m. baigė Skuodo Bartuvos vidurinę mokyklą.
 • 2011 m. baigė Žemaitijos kolegiją, suteiktas dailės ir technologijų mokytojo profesinis bakalauro laipsnis.
 • Nuo 2009 m. dirbo Salantų gimnazijoje mokytojo padėjėja.
 • Nuo 2012 m. dirba Salantų gimnazijoje raštinės vedėja.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.42

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Penktadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.45

Kontaktai Telefonas +370 445 58 159

El. paštas Rašyti

Rasa Šideikienė Vyr. buhalterė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas +370 686 632 61

El. paštas Rašyti

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM