Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kretingos r. Salantų gimnazijos nuostatai 2023-03-03 09:23:04 4.29 MB
Kretingos r. Salantų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2023-03-03 09:23:04 21.2 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-03 09:23:04 3.03 MB
Tvarkų aprašai
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-08 13:56:02 24.56 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-03-21 10:08:06 46.64 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-21 19:37:16 564.98 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-22 18:51:50 29.83 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-22 18:51:50 334.39 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-04-24 10:29:40 158.78 KB
Mokyklinio etapo olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarka 2023-01-25 12:29:52 1.78 MB
Salantų gimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:16 170.3 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos darbuotojų etikos kodeksas 2023-01-25 13:16:17 418.1 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:17 62 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:17 475.57 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:18 199.75 KB
Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka 2023-01-25 13:16:18 488.92 KB
Įsakymas Dėl Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo nr. V1-133 „dėl Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo 2023-01-25 13:16:19 176.24 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarka 2023-01-25 13:16:19 270.38 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“ ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:19 161.94 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:20 228.78 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:20 189.42 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:20 274.76 KB
Olimp. konkursų apdovanojimo tvarkos aprašas 2023-01-25 13:17:44 80.5 KB
Kretingos r. Salantų gimnazijos mokinių pamokų ugdymo dienų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-01-25 13:16:21 224.09 KB
Kretingos rajono Salantų gimnazijos dokumentų rengimo, apskaitos, saugojimo, teikiamų paslaugų valdymo bei interesantų aptarnavimo, dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ valdymo ir tvarkymo aprašas 2021 m. 54.4 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Salantų gimnazijoje taisyklės 2023-01-25 12:08:07 589.56 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-01-25 12:26:58 301.5 KB
Priėmimas į mokyklą
Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01 Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimas dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. sausio 27 d. Nr. T2-21 Kretinga 2023-04-24 13:14:19 89.35 KB
Instruktažai
Žolės deginimas 2023-01-29 17:35:23 59.5 KB
Išvykos saugos ir sveikatos instrukcija 2023-01-29 17:35:23 52 KB
Pirotechnikos instruktažas 2023-01-29 17:35:24 50 KB
Žiemos saugos instruktažas 2023-01-29 17:35:24 54 KB
Prašymai
Prašymai darbuotojams
Darbuotojo prašymas 2023-01-29 17:45:31 25.5 KB
Prašymas dirbti nuotoliniu būdu  2023-01-29 17:45:31 13.89 KB
Kasmetinės atostogos 2023-01-29 17:45:31 12.65 KB
Darbuotojo sutikimas 2023-01-29 17:45:31 12.41 KB
Komandiruotė nuosavu transportu 2023-01-29 17:45:32 15.01 KB
Komandiruotė 2023-01-29 17:45:32 14.01 KB
Komandiruotės ataskaita 2023-01-29 17:45:32 27 KB
Pasiaiškinimas 2023-01-29 17:45:32 13.91 KB
Tarnybinis 2023-01-29 17:45:33 12.65 KB
Prašymai tėvams
Prašymo forma Dėl vaiko, ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-01-29 17:49:13 23.94 KB
Įsakymas Dėl vaiko, ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-01-29 17:49:14 414.76 KB
Išvykimas iš mokyklos 2023-01-29 17:49:14 25.5 KB
Prašymas 2023-01-29 17:49:14 25 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo mokytis į 1 klasę 2023-04-24 12:27:00 26 KB
Priėmimas į 5 klasę 2023-01-29 17:49:15 26 KB
Sutikimas kurso kartojimui 2023-01-29 17:49:15 25 KB
Prašymas dėl priėmimo 2023-01-29 17:49:15 25.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1G (klasę 9-tą klasę) 2023-04-24 11:12:29 26 KB
Prašymas dėl priėmimo į 3G (11-tą klasę) 2023-04-24 12:25:22 26 KB
Sutikimas dėl mokymosi krūvio 2023-01-29 17:49:16 28.5 KB
Prašymas dėl autotransporto paslaugų suteikimo 2023-01-29 17:49:16 25 KB
Prašymai mokiniams
Išeiti iš mokyklos 2023-04-24 12:29:15 25.5 KB
Priėmimas į mokyklą 2023-04-24 12:29:03 25.5 KB
 Pasiaiškinimas 2023-01-29 17:50:50 25 KB
 Prašymas 2023-01-29 17:50:50 25.5 KB
 Tarnybinis 2023-01-29 17:50:50 25 KB
 Atsiskaitymo lapelis 2023-01-29 17:50:51 28 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:23 43.25 KB
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:31 42.85 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:45 42.17 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:16:54 42.54 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinis pedagogo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 55.8 KB
Specialusis pedagogo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 50.01 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 43.45 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 20.16 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 269.58 KB
Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:30:25 43.74 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-25 11:24:05 54.58 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:10 39.04 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:36 37.11 KB
Pastatų ir statinių ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2023-04-23 22:19:40 38.74 KB

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM