1,2% parama

Brangūs Salantų gimnazijos bendruomenės nariai,

nuoširdžiai dėkoju Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų gimnaziją, skirdami 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka gimnazija tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius.

Gautos paramos lėšos, pasitarus su gimnazijos bendruomene, buvo tikslingai panaudotos gimnazijos ugdymo(si) bazei, estetinei aplinkai turtinti.

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio Salantų gimnazijai.

Pagarbiai direktorė Aušra Zebitienė.

Informacija apie 1,2 proc. lėšas

Metai

Gauta lėšų (Eur)

Panaudota (Eur)

Lėšų likutis (Eur)

Įsigyta

1.

2.

3.

4.

5.

2023 1529,30   10141,96  
2022 1959,77 400,70 8612,66 Projekto ,,Matematikos pasiekimų gerinimas, pasitelkiant virtualią aplinką“ įsipareigojimas dengti dalį 2% sumos iš nuosavų lėšų ir įsigytų priemonių draudimo pratęsimo išlaidos.

2021

1619,16

25

7053,59

Projekto „Matematikos pasiekimų gerinimas, pasitelkiant virtualią aplinką“ įsigytų priemonių draudimo išlaidos.

2020

1688,92

1000

5459,43

Mokytojų darbo-poilsio zonos įrengimas (įsigytas kavos aparatas).

Svarbu

 • Prieš skirdami paramą nepamirškite užpildyti pajamų deklaracijos, kitaip Jūsų parama nebus įskaityta
 • Deklaracijų VMI pateikimo terminas iki 2024-05-02
 • Prašymą gali pildyti visi gyventojai, kurie 2023 metais turėjo pajamų ir VMI yra pateikę GMP308 deklaraciją.
 • 2019 m. pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys - galima skirti 1,2 %
 • Nuo 2022 sausio 1 d. bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per EDS elektroninę deklaravimo sistemą pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FRO512. Maksimalus laikotarpis – 5 m.

Paramos formos pildymas internetu

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos.

2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Deklaravimas“.

3. Kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir atsidariusiame lange išsirinkite „Prašymas skirti paramą“.

4. Jeigu dar nesate šios formos pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti naują formą“.

5. Laukelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale“.

6. Jeigu jau esate šią formą pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti ankstesnės pagrindu“.

7. Atsidariusiame lange pasirinkite FR0512 formą elektroniniam pildymui – spauskite „Pildyti dokumentą šio pagrindu“.

8. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5   | Mokestinis laikotarpis – 2023;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1 | Gavėjo tipas – 2;
E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 290284520;
E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Kretingos r. Salantų gimnazija (įrašykite tiek kiek užteks langelių)
E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20;
E5 | Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2024 m. arba vėliausiai iki 2027 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau nei 1 metus).

9. Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.

 


*Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM