Apie gimnaziją

Istorija

 

Žinios apie pradinio mokymo pradžią Salantuose prieštaringos. Vienoje enciklopedijoje rašoma, kad 1630 m. prie bažnyčios veikė parapijinė mokykla. Kitoje paminėta, kad 1801 m. parapijinėje mokykloje mokėsi 14 mokinių, o 1811 m. - 77 mokiniai. Žinoma, kad 1831 m. Salantų parapijinėje mokykloje dirbo mokytojas Simonas Borisevičius. 1860 - 1905 metais Salantuose veikė rusiškoji valdiška pradinė mokykla, bet dauguma vaikų rašyti ir skaityti lietuviškai mokėsi slapčia, daraktorinėse mokyklose.

Svarbios datos

 • Lietuviška pradinė mokykla atgimė 1905 metais. Šalia pradinės mokyklos veikė prelato Pranciškaus Urbonavičiaus rūpesčiu įsteigta "Saulės" draugijos mergaičių pradinė mokykla.
 • Tarpukariu Salantų valsčiuje veikė 9 pradžios mokyklos. Dvi iš jų buvo Salantuose. Vienoje mokėsi lietuviai, kitoje - žydai.
 • 1942 m. rugsėjo 1 d. Salantuose įsteigtas Skuodo gimnazijos skyrius.
 • 1943 m. rugsėjo 1 d. Skuodo gimnazijos Salantų skyrius tampa savarankiška Salantų gimnazija. Pirmasis gimnazijos direktorius - Ignas Serapinas.
 • 1944 - 1952 m. Salantų gimnazijai, vėliau reorganizuotai į vidurinę mokyklą, vadovavo Jonas Daščioras. Nuo 1966 iki 1989 m. - Juozas Norkus.

Keletas istorinių iliustracijų

1961 m. spalio 10 d. iš po visą miestelį išsibarsčiusių pastatų mokykla persikėlė į naują tipinį 880 vietų pastatą.

 

1983 m. pastatytas 400 vietų pastatas pradinėms klasėms su valgykla ir sporto sale. 2006 m. liepos 27 d. atkurta Salantų gimnazija.

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM