Muziejus

Mokyklos muziejus

Salantų gimnazijos muziejus – veiklus bendruomenės kultūros židinys, sukaupęs gausų tautos materialinės ir dvasinės kultūros paveldą, padedantis moksleiviams pažinti, suprasti ir perimti tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti tautinį tapatumą ir tautinę savimonę.

Salantų gimnazijos istorijos muziejus buvo įkurtas 1987 m. tuometinio direktoriaus pavaduotojo ugdymui Romualdo Jonausko iniciatyva. 1997 m., įgyvendinant ALF projektą „Pažinkime gimtinę”, muziejus pasipildė stendais iš Salantų miesto istorijos.
2019 m., atlikus gimnazijos renovacijos darbus, muziejus atnaujintas ir atkurtas naujose patalpose.

Atnaujintasis muziejus iš esmės pasikeitė. Visiškai atnaujintos ekspozicinės spintos, kėdės, stalai. Perfotografuotos, suvienodintos formatu nuotraukos. Dalis ekspozicinių stendų perkelti į šalia esantį koridorių.

Muziejuje kaupiama medžiaga apie gimnazijos veiklą nuo įkūrimo iki šių dienų. Muziejuje organizuojami susitikimai su gimnaziją baigusiais mokiniais, žymiais žmonėmis, vyksta mokinių kūrybinių darbų pristatymai.

Muziejaus tikslas

Kaupti ir sisteminti mokyklos istorijos medžiagą, skatinti mokinius ir mokytojus domėtis mokyklos istorija, surinktą medžiagą pristatyti miestelio bendruomenei, apsilankiusiems svečiams, panaudoti ugdymo procese.

Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:

 • Rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti istorinę gimnazijos medžiagą ateinančioms kartoms.
 • Kaupti medžiagą apie buvusius mokytojus bei mokinius.
 • Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese.

Nuolat veikiančios ekspozicijos:

 • Iš mokyklos istorijos,
 • Mokyklos vadovai,
 • Jie dirbo mokykloje,
 • Mokyklos jubiliejai,
 • Abiturientų laidos,
 • Meno saviveiklos pasiekimai,
 • Salantų miestelio istorija-praeitis,
 • Salantų miestelio istorija-dabartis.

Muziejaus veikla ir ugdomasis procesas 

Gimnazijos kūrimosi ir gyvavimo istoriją atspindinti medžiaga panaudojama ugdymo tikslams.

Muziejuje organizuojamos teminės, proginės, mokinių ir mokytojų darbų parodos.

Organizuojamos edukacinės programos: klasių valandėlės, integruotos pamokos.

Muziejus organizuoja konferencijas:

 • 1997 m. - „Salantų miesto istorinė – kultūrinė praeitis”
 • 2002 m. - „Švietimo raida Salantuose”
 • 2003 m. - „Imbarės Žemei – 750”
 • 2007 m. - „Salantų gidas”

Jaunieji muziejininkai ne tik dalyvauja muziejaus parengtose programose, bet ir patys rengia įvairias programas.

Gimnazijos muziejuje vedamos apžvalginės, teminės ekskursijos - pamokos, skaitomos paskaitos.

Gimnazijos muziejaus ryšiai:

 • Mokyklos muziejus atviras.
 • Bendradarbiaujama su Salantų miesto ir Imbarės seniūnijomis,
 • Salantų kultūros centru.
 • Organizuojami buvusių klasių mokinių susitikimai.
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM