Specialusis pedagogas

Diana Alšauskienė Specialioji pedagogė

104 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Konsultacijos

Pietų pertrauka

Kita veikla

Pirmadienis

8.00 – 15.55

10.50 – 11.35

  14.25 – 15.55  

11.35 – 12.05

Antradienis

8.00 – 16.00

 12.50 – 16.00

11.35 – 12.05

Trečiadienis

8.00 – 15.47

12.40 – 13.40

14.57 – 15.47

12.10 – 12.40

Ketvirtadienis

8.00 – 16.05

12.25 – 16.05

11.35 – 12.05

Penktadienis

8.00 – 10.35

9.40 – 10.35

11.30 – 13.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Eglė Kniukštienė Specialioji pedagogė

202 kabinetas

Darbo laikas

Gimnazijoje     

Savaitės dienos

Darbo laikas

Konsultacijos

Pietų pertrauka

Kita veikla

Pirmadienis

08.00 – 13.05

10.35 – 11.35

12.50 – 13.05

11.35 – 12.05

15.00 –18.00

Antradienis

Trečiadienis

08.30 – 09.30

09.50 – 15.20

09.50 – 10.25

11.25 – 12.10

14.25 – 15.20

12.10 – 12.40

Ketvirtadienis

08.00 – 10.50

11.50 – 15.00

11.20 – 11.50

Penktadienis

08.00 – 11.55

09.50 – 10.50

11.35 – 11.55

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Rasa“

Savaitės dienos

Darbo laikas

Konsultacijos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

Antradienis

08.35 – 10.35

11.05 – 14.20

10.35 – 11.05

Trečiadienis

08.00 – 08.30

09.30 – 09.50

15.35 – 16.35

15.20 – 15.35

12.10 – 12.40

Ketvirtadienis

10.50 – 11.20

15.00 – 16.10

11.20 – 11.50

Penktadienis

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais.
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM