Pedagogai

Gimnazijos pedagoginių darbuotojų sąrašas 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Mokytojo

pavardė, vardas

Mokomieji dalykai, 

turimos pareigos

Kontaktai

1.

Alšauskienė Diana

 Spec. pedagogo užsiėmimai

diana.alsauskiene@salantugimnazija.lt

2.

Bagočius Bronislovas

Fizika

bronislovas.bagocius@salantugimnazija.lt

3.

Baltriukienė Veronika

Gyvenimoįgūdžiai

8a klasės vadovė

veronika.baltriukiene@salantugimnazija.lt

4.

Bėrantaitė Aurelija

Chemija

aurelija.berantaite@salantugimnazija.lt

5.

Budrienė Dinara

Socialinė pedagogė

dinara.budrienene@salantugimnazija.lt

6.

Budrienė Vilma

Muzika

vilma.budriene@salantugimnazija.lt

7.

Budrys Vidmantas

Pradinis ugdymas

Socialinis emocinis ugdymas

2b kl. vadovas

vidmantas.budrys@salantugimnazija.lt

8.

Bumblienė Rasa

Biologija

Gamta ir žmogus

Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

4G kl. vadovė

rasa.bumbliene@salantugimnazija.lt

9.

Dapšauskas Martynas

Muzika

martynas.dapsauskas@salantugimnazija.lt

10.

Igaris Evaldas

Informacinės technologijos

Matematika

evaldas.igaris@salantugimnazija.lt

11.

Jokužienė Regina

Pradinis ugdymas

1b klasės mokytoja

regina.jokuziene@salantugimnazija.lt

12.

Jonušas Rimantas

Technologijos

Dailė

rimantas.jonusas@salantugimnazija.lt

13.

Kazlauskis Martynas

Šokis

martynas.kazlauskis@salantugimnazija.lt

14.

Kiltinas Martynas

Geografija

martynas.kiltinas@salantugimnazija.lt

15.

Kniukštienė Eglė

 Spec. pedagogo užsiėmimai

egle.kniukštiene@salantugimnazija.lt

16.

Kovalskė Indrė

Etika

Pilietiškumo pagrindai

indre.kovalske@salantugimnazija.lt

17.

Kundrotienė Aušra

Fizinis ugdymas

8b klasės vadovė

ausra.kundrotiene@salantugimnazija.lt

18.

Kvederaitė Marytė

Anglų kalba

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

maryte.kvederaite@salantugimnazija.lt

19.

Kvedarienė Nadežda

Tikyba

6 klasės vadovė

Menų, technologijų, dorinio ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

nadezda.kvedariene@salantugimnazija.lt

20.

Lukoševičienė Rasa

Logopedija

Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė

rasa.lukoseviciene@salantugimnazija.lt

21.

Pociuvienė Virgina

Žmogaus sauga

Rusų kalba

7a klasės vadovė

virgina.pociuviene@salantugimnazija.lt

22.

Ronkys Audrius

Anglų kalba

audrius.ronkys@salantugimnazija.lt

23.

Ruginienė Ramunė

Technologijos

Šaškių-šachmatų būrelis

ramune.ruginiene@salantugimnazija.lt

24.

Sabutytė Dalija

Rusų kalba

Socialinis emocinis ugdymas

3G kl. vadovė

dalija.sabutyte@salantugimnazija.lt

25.

Salienė Gintarė

Chemija

Fizika

Ekonomika

gintare.salienė@salantugimnazija.lt

26.

Samuilienė Rūta

Pradinis ugdymas

2a kl. mokytoja

ruta.samuiliene@salantugimnazija.lt

27.

Stonkuvienė Aina

Lietuvių kalba

Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

5 kl. vadovė

aina.stonkuviene@salantugimnazija.lt

28.

Sungailaitė Mockuvienė Kristina

Istorija

Geografija

Pilietiškumo pagrindai

2G klasės vadovė

kristina.sungailaite-mockuviene@salantugimnazija.lt

29.

Ščerbakovas Jurijus

Informacinės technologijos

Matematika

jurijus.scerbakovas@salantugimnazija.lt

30.

Šetkienė Vilma

Anglų kalba

7b klasės vadovė

vilma.setkiene@salantugimnazija.lt

31.

Šleinius Edmundas

Fizinis ugdymas

1G klasės vadovas

edmundas.sleinius@salantugimnazija.lt

 32.

Zaleckienė Aldona

Pradinis ugdymas

1a klasės mokytoja

aldona.zaleckiene@salantugimnazija.lt

33.

Zorgevičienė Rūta

Pradinis ugdymas

3a kl. mokytoja

ruta.zorgeviciene@salantugimnazija.lt

34.

Žeimytė Adelė

Lietuvių kalba

adele.zeimyte@salantugimnazija.lt

35.

Žilinskienė Daiva

Pradinis ugdymas

4 kl. mokytoja

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

daiva.zilinskiene@salantugimnazija.lt

36.

Žiobienė Jūratė

Pradinis ugdymas

Matematika

3b kl. mokytoja

jurate.ziobiene@salantugimnazija.lt

 

IP IR UP MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

 1.  

Daiva Pučkorienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Aurelija Buivydienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 1.  

Aušra Einikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 1.  

Snieguolė Valčiukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 1.  

Edita Kaniavienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Aldona Puškorienė

Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja

 

Estera Žilinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM