Vizija, misija, filosofija, vertybės

Gimnazijos Vizija

Gerbianti tradicijas, moderni sėkmės ir lyderystės gimnazija.

Gimnazijos misija 

Salantų gimnazija – mokykla, teikianti ikimokyklinį ir bendrąjį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, auginanti sąmoningą, emociškai brandžią, pilietišką asmenybę.

Gimnazijos filosofija

Je žemaitis osėspėrs, ėr i debesi ėspėrs! (Žemaitiu tautuosaka)

Gimnazijos vertybės

 1. Tautos ir gimnazijos tradicijų gerbimas ir puoselėjimas.
 2. Auklėjimas geru pavyzdžiu.
 3. Lyderystė.
 4. Sąmoningumas.

 

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM