Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis - švietimas, kodas - 85.

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis - vidurinis ugdymas, kodas - 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinis ugdymas, kodas - 85.10.10;
 • priešmokyklinis ugdymas, kodas - 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas - 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas - 85.31.10; 
 • portinis ir rekreacinis švietimas, kodas - 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas - 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas - 85.59;
 • vietimui būdingų paslaugų veikla, kodas - 85.60; 
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas - 88.91;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas - 55.20.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas - 91.01.

Kitos, ne švietimo, veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas - 56.29;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas - 86.90;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas - 68.20;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas - 96.09.
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM