Sveitakiada

Projektas „Sveikatiada" 

Socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami smagiai ir patraukliomis priemonėmis - žaidynėmis, viktorinomis, mankštomis, šokiais bei kita netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų - ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Juk sveikai gyventi gali būti smagu!


Projekto tikslas - formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą gimnazijos bendruomenėje, kuriant sistemingą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių visumą bei organizuojant šių priemonių įgyvendinimą.


Projekto vizija - užauginta nauja karta, neturinti sveikatos problemų, susijusių su netinkama mityba, antsvoriu, menku fiziniu aktyvumu bei gebanti atlikti informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo srityse.

Projekto veiklose dalyvauja visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, ugdančios 5-12 klasių moksleivius. Projekto veiklas mokyklose organizuoja mokytojai įgyvendindami vaikų sveikatos stiprinimo programą bei pritaikydami projekto vykdytojų kuriamą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių sistemą. Projektas „Sveikatiada" yra įgyvendinamas nuo 2008 metų:
2008-2009 mokslo metai – pilotinis projekto Panevėžio apskrities bendrojo lavinimo mokyklose (į projekto veiklas aktyviai įsitraukė 30% bendrojo lavinimo mokyklų);
2009-2010 mokslo metai - projekto priemonės įgyvendinamos Vilniaus, Kauno bei Panevėžio apskričių bendrojo lavinimo mokyklose (į projekto veiklas aktyviai įsitraukė 20% mokyklų);
2010-2011 mokslo metais vykdoma projekto plėtra į Utenos, Alytaus, Marijampolės apskričių bendrojo lavinimo mokyklas bei tęsiamas darbas Vilniaus, Panevėžio bei Kauno apskrityse.
Nuo 2011-2012 mokslo metų į projekto veiklas įsitraukė ir Salantų gimnazija.

Projekto „Sveikatiada" partneriai:

 • Sveikatos apsaugos ministerija
 • Švietimo ir mokslo ministerija
 • Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
 • Vilniaus Universitetas, Medicinos fakultetas, Visuomenės sveikatos institutas
 • AB "Kraft Foods Lietuva"
 • UAB "Nestle Baltics"
 • UAB "Suslavičius-Felix"
 • UAB „Coca Cola HBC Lietuva"
 • UAB „Vilniaus margarino gamykla"
 • UAB „Euro RSCG PR"
 • LPF „Maisto bankas"

„Sveikatiados" Salantų gimnazijoje iniciatoriai:

 • Lina Vaitkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – ambasadorė
 • Aušra Kundrotienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja
 • Rasa Bumblienė, biologijos mokytoja metodininkė
 • Snizhana Stropyenye, anglų kalbos mokytoja
 • Vladislava Budrienė, technologijų mokytoja metodininkė

Veikla

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM