Metodinės grupės

Gimnazijoje veikia šios metodinės grupės 2023-2024 m. m.

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Aina Stonkuvienė Lietuvių kalbos mokytoja Pirmininkė
2. Adelė Žeimytė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
3. Martynas Kiltinas Geografijos mokytojas Narys
4. Lina Vaitkuvienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
5. Kristina Sungailaitė-Mockuvienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos mokytoja Narė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Marytė Kvederaitė Anglų kalbos mokytoja Pirmininkė
2. Vilma Šetkienė Anglų kalbos mokytoja Narė
3. Audrius Ronkys Anglų kalbos mokytoja Narys
4. Dalija Sabutytė Rusų kalbos mokytoja, socialinės-pilietinės veiklos koordinatorė Narė
5. Virgina Pociuvienė Rusų kalbos, istorijos, žmogaus saugos mokytoja Narė

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Rasa Bumblienė Biologijos mokytoja Pirmininkė
2. Gintarė Salienė Chemijos mokytoja Narė
3. Aurelija Bėrontaitė Chemojos mokytoja Narė
4. Bronislovas Bagočius Fizikos mokytojas Narys

Matematikos, informatikos mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Vilma Gedvilienė Matematikos mokytoja Pirmininkė
7. Jurijus Ščerbakovas Informacinių technologijų, matematikos mokytojas Narys
8. Evaldas Igaris Informacinių technologijų, matematikos mokytojas Narys

Menų, technologijų, fizinio ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Nadežda Kvedarienė Tikybos mokytoja Pirmininkė
2. Indrė Kovalskė Etikos mokytoja Narė
3. Rimantas Jonušas Technologijų mokytojas Narys
4. Martynas Kazlauskis Šokio mokytojas Narys
5. Aušra Kundrotienė Fizinio ugdymo mokytoja Narė
6. Edmundas Šleinius Fizinio ugdymo mokytojas Narys
7. Ramunė Ruginienė Šaškių-šachmatų būrelio ir technologijų mokytoja Narė
8. Martynas Dapšauskas Muzikos mokytojas Narys
9. Vilma Budrienė Muzikos mokytoja Narė

Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Rasa Lukoševičienė Logopedė, specialioji pedagogė Pirmininkė
2. Diana Alšauskienė Specialioji pedagogė Narė
3. Eglė Kniukštienė Specialioji pedagogė Narė
4. Dinara Budrienė Socialinė pedagogė Narė
5. Inga Žukauskaitė Bibliotekos vedėja Narė
6. Brigita Petrauskienė Bibliotekininkė, mokytojo padėjėja Narė
7. Asta Jonušienė Mokytojo padėjėja Narė
8. Jolanta Rapalienė Mokytojo padėjėja Narė
9. Rita Šikšniutė Mokytojo padėjėja Narė
10. Veronika Baltriukienė Mokytojo padėjėja, gyvenimo įgūdžių mokytoja, socialinės-pilietinės veiklos koordinatorė  
11. Auksė Bagdonienė Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo lavinimo mokykloje Narė

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Daiva Žilinskienė Pradinio ugdymo mokytoja Pirmininkė
2. Rūta Zorgevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
3. Vidmantas Budrys Pradinio ugdymo mokytojas Narys
4. Aldona Zaleckienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
5. Jūratė Žiobienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
6. Regina Jokužienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
7. Rūta Samuilienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Daiva Pučkorienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Aušra Einikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
3. Aurelija Buivydienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
4. Aurelija Domarkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
5. Aušra Drakšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
6. Rūta Domarkienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
7. Laima Jakumienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
8. Roberta Kazlauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
9. Edita Kaniavienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
10. Aušra Venckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
11. Snieguolė Valčiukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
12. Aldona Puškorienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
13. Estera Žilinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
14. Vilma Budrienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
15. Vita Baužytė Meninio ugdymo mokytoja Narė
16. Inga Drungilienė Logopedė Narė
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM