Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo

( FEE - Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginis švietimo fondas (FEE) yra tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1981 metais Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu jau 36 pasaulio valstybių nevyriausybinės organizacijos dalyvauja Aplinkosauginio švietimo fondo veikloje.

Salantų gimnazijai jau venuoliktą kartą įteikta Žalioji vėliava. Žalioji vėliava suteikiama tik vieneriems metams, todėl mokykla, norėdama  ją gauti ir kitais metais, turi tęsti savo pradėtus darbus. Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, ugdo mokinių kūrybiškumą.

Visuomenės informavimas apie GMP

Apie vykdomą gamtosauginę veiklą  mokyklos bendruomenė ir miesto visuomenė informuojama gamtosauginiame stende, Salantų gimnazijos bendruomenės laikraštyje „Avilys“, mokinių asamblėjose,  tėvų susirinkimuose, rajoninėje spaudoje.

Gamtosauginis komitetas

Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) koordinatorė gimnazijoje biologijos mokytoja Rasa Bumblienė

Nariai: Samanta Gagilaitė, 8b kl., Vidmantė Petrulevičiūtė, 7 kl., Ernesta Brazdeikytė, 7 kl., Gabrielė Urbšaitė 7 kl. Geografijos mokytoja Kleopa Janušauskienė, dailės ir technologijų mokytojas Rimantas Jonušas, pradinių klasių mokytoja Jūratė Žiobienė, chemijos mokytoja Kristina Vaicekauskienė.

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM