Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“

Projekto tikslas: Sukurti modernią (efektyvią) ugdymo aplinką siekiant kokybiškai įtraukti vaikus į nuotolinį ugdymą.

Projekto uždavinys: Modernios ugdymo aplinkos sukūrimas, atnaujinant mokymo turinį ir priemones.

Projekto partneriai:

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija,
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija,
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija.

Apie projektą

Matematikos ugdymo rezultatai palyginus žemi visoje Lietuvoje. Todėl būtina ieškoti to priežasčių ir būdų matematikos pasiekimams gerinti. Geros mokyklos koncepcijoje akcentuota, kad šiandienos mokykloje mokymasis turėtų būti personalizuotas, interaktyvus, kontekstualus, įvairus (įvairiems poreikiams užtikrinti). Viena iš prastų ugdymo rezultatų priežasčių yra galimybių neturėjimas užtikrinti nuotolinį mokymą (specialiųjų poreikių, ligos ir pan. atvejais). Tyrimai rodo, kad įvairių poreikių ir mokymosi stilių mokinius labiausiai motyvuoja, įtraukia informacinės technologijos. Be to, šiandien mokykloje mokosi Z kartos vaikai, kuriems vien tik tradicinis mokymas nebetinka, jiems pasaulio suvokimui būtinos informacinės technologijos. Išmaniosios ugdymo priemonės padėtų šiems vaikams pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų, nes atsirastų motyvacija mokytis matematikos organizuojant mokymą jiems suprantamu būdu. Tokiu būdu kiekvienas mokinys užduotis galėtų atlikti individualiai, pritaikant jas konkrečiai jam. Tokiu būdu būtų paprasčiau stebėti jo individualią pažangą, padėti siekti aukštesnių rezultatų. Projekto pagrindinė veikla - ugdymo programos atnaujinimas/diegimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir įrangos įsigijimas. Projekto tikslinė grupė - projekto vykdytojo ir projekto partnerių įstaigų darbuotojai.

 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM