Strateginė kryptis

Vizija

Gimnazijos biblioteka-informacijos centras

 • yra bendruomenės kultūros židinys;
 • turi modernią, laiko dvasią ir poreikius atitinkančią aplinką;
 • įdiegta kompiuterizuota bibliotekos fondo ir lankytojų aptarnavimo programa;
 • dirba aukštos kvalifikacijos bibliotekininkai;
 • fondais ir aktyvia veikla padeda ugdymo procesui.

Strateginiai tikslai

2021-2025 M.

 • plėtoti bibliotekos kaip informacinio centro veiklą,
 • inicijuoti bibliotekininkų kompetencijos tobulinimą,
 • siekti aukštesnio gimnazijos bendruomenės kultūros lygio.

Misija

 Gimnazijos biblioteka-informacijos centras:

 • tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze,
 • visapusiškai tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla aktyviai dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Uždaviniai

 • Padėti augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę.
 • Padėti ugdyti moksleivių asmeninius, komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus.
 • Skatinti skaitymą, populiarinti gimnazijos bibliotekos fondus ir paslaugas visai gimnazijos bendruomenei.
 • Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.
 • Ugdyti moksleivių vidinę kultūrą.
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM