Naujai gauta literatūra

1.  Akių obuolių pyragas / Tomas Dirgėla. - Vilnius, 2021. - 162, [5] p.;

2. Aš moku šokinėti per balas / Alan Marshall. - Vilnius, 2021. - 303, [1] p. - (Vertingiausių klasikos kūrinių kolekcija);

3. Ąžuolo lapas / John Flanagan. - 2-asis leid. - Vilnius, 2017. - 295, [1] p.;

4. Bitė Maja ir jos nuotykiai / Valdemaras Bonzelsas. - 3-iasis leidimas. - Kaunas, 1996. - 230, [2] p.;

5. Dangus griūva / Kazys Boruta. - Kaunas, [2019]. - 159, [1] p.;

6. Dar ne visos paslaptys / Kazys Saja. - Vilnius, 2019. - 139, [2] p.;

7. DGM / Roald Dahl. - Vilnius, 2022. - 214, [4] p.;

8. Didžioji būtybių knyga / užrašė ir nupiešė Kotryna Zylė. - 2-oji patais. laida. - Vilnius, 2020. - 62, [2] p.;

9. Dingusios šluotos byla / Tomas Dirgėla. - Vilnius, 2016. - 191, [1] p.;

10. Domas ir Tomas. Mokytojos peruko byla / Tomas Dirgėla. - Vilnius, 2019. - 126, [1] p.;

11. Dvynukės / Erich Kästner. - Vilnius, 2021. - 158, [1] p. - (Vertingiausių klasikos kūrinių kolekcija);

12. Gamtos metų ratas / Selemonas Paltanavičius. - 6-asis leid. - Vilnius, 2020. - 183, [1] p.;

13. Ką žmonės dirba visą dieną / Richard Scarry. - Vilnius, 2022. - [96] p.;

14. Kalėdų senelio staigmena / Sven Nordqvist. - 2-asis leid. - Vilnius, 2021. - 128, [2] p.;

15. Karo žirgas / Michael Morpurgo. - Vilnius, 2021. - 141, [1] p. - (Vertingiausių klasikos kūrinių kolekcija);

16. Kiškių sukilimas / Kazys Binkis. - Kaunas, [2019]. - 31, [1] p.;

17. Ledo šalis / John Flanagan. - 3-iasis leid. - Vilnius, 2022. - 260, [2] p.;

18. Lesė grįžta / Eric Knight. - Vilnius, 2021. - 237, [3] p.;

19. Lietuvių liaudies pasakos / [dailininkė Rūta Baltakienė]. - Kaunas, [2018]. - 199 p.;

20. Matilda / Roald Dahl. - Vilnius, 2022. - 238, [5] p.;

21. Nežudyk strazdo giesmininko / Harper Lee. - 3-ioji patais. laida. - Kaunas, [2022]. - 398, [1] p.;

22. Pasaka apie Desperą, arba Pasakojimas apie peliuką, princesę, sriubą ir siūlų ritę / Kate DiCamillo. - Vilnius, 2015. - 247, [1] p.;

23. Pelėdžiuko sapnas / Janina Degutytė. - Vilnius, 2021. - 62, [2] p.;

24. Petro imperatorė II / Kristina Sabaliauskaitė. - Vilnius, [2021]. - 332, [1] p.;

25. Pietinia kronikas / Rimantas Kmita. - Vilnius, 2016. - 367, [1] p

26. Pinokio nuotykiai / Carlo Collodi. - 2-asis leid. - Vilnius, 2020. - 204, [4] p.;

27. Remyga / Rimantas Kmita. - Vilnius, 2020. - 287, [1] p.;

28. Silva rerum III / Kristina Sabaliauskaitė. - 11-oji laida. - Vilnius, [2021]. - 314, [1] p.;

29. Silva rerum IV / Kristina Sabaliauskaitė. - 8-oji laida. - Vilnius, [2021]. - 397, [3] p.;

30. Tegu baltieji lokiai šoka / Ulf Stark. - Vilnius, 2022. - 156, [1] p. - (Vertingiausių klasikos kūrinių kolekcija);

31. Timas Taleris, arba Parduotas juokas / James Krüss. - Vilnius, 2020. - 269, [2] p. - (Vertingiausių klasikos kūrinių kolekcija);

32. Upė, tekanti atgal / Jean-Claude Mourlevat. - Vilnius, 2019. - 233, [6] p.;

33. Visai kaip žvaigždės / Katherine Paterson. - 2-asis leid. - Vilnius, 2020. - 253, [3] p. - (H.Ch. Anderseno medalis).

2022 12 21


LABDAROS IR PARAMOS FONDO „ŠVIESKIME VAIKUS” DOVANA:

1. Apie vieną tokį lokį / Paulius Norvila. - Vilnius, 2021. - 35, [4] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

2. Brisiaus galas / Jonas Biliūnas. - Vilnius, 2020. - 59, [3] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

3. Dviese bijoti drąsiau / Rasa Lazauskaitė. - Vilnius, 2020. - 103, [5] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

4. Gė / Ilona Ežerinytė. - Vilnius, 2021;

5. Kedrynų mergaitės istorijos / Elvyra Žeižienė. - Vilnius, 2020. - 83, [4] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

6. Kemsyno paslaptys / Jurgita Pelėdaitė. - Vilnius, 2021. - 139, [5] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

7. Pasaka apie smuikininką Raimundą / Lapė Do. - Vilnius, 2020. - 38, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

8. Pasaka apie užburtą žiedą / Lapė Do. - Vilnius, 2021. - [29] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

9. Spinčius / Povilas Villuveit. - Vilnius, 2020. - 111, [1] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

10. Spyglys / Jolita Zykutė. - Vilnius, 2021. - [16] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

11. Šiukšlių dievas / Rebeka Una. - Vilnius, 2021. - 86, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

12. Trumpa pasakėlė apie Karaliuką Burbuliuką / Paulius Varnelė. - Vilnius, 2021. - 44, [4] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

13. Vėžlys, kuris pametė vardą / Dovilė Bajoraitė. - Vilnius, 2020. - 46, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

14. Viena galva mažiau / Paulius Norvila. - Vilnius, 2021. - 26, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

15. Zebro gimtadienis / Vilma Zareckaitė. - Vilnius, 2021. - 26, [6] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

16. Žąsino Gagio kelionės / Aidas Jurašius. - Vilnius, 2021. - 93, [3] p. - (Vaikų bibliotekėlė).

2022 11 29


1. Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai / Vilma Makauskienė, Regina Ivoškuvienė. - Kaunas, 2022. - 671, [1] p.

2022 10 25


1. Baltoji beždžionė / iš anglų kalbos vertė Irena Balčiūnienė. - 2008. - 360, [3] p.;

2. 77 žodeliavimai / Marija Meilė Kudarauskaitė. - Vilnius, 2020. - 88, [1] p.;

3. Altorių šešėly / Vincas Mykolaitis-Putinas. - Pakart. laida. - Vilnius, [2020]. - 714, [1] p. - (Mažos didelės knygos);

4. Ant karalių kelio / Marija Meilė Kudarauskaitė. - Vilnius, [2002]. - 93, [3] p.;

5. Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste / [sudarė Ona Petrėnienė, Jurga Trimonytė Bikelienė]. - Vilnius, 2014. - 147, [1] p.;

6. Betė ir skraidanti gimtadienio dovana / Vitalija Maksvytė, Marius Marcinkevičius. - Vilnius, 2021. - 118, [2] p.;

7. Bičių pamokos / Almantas Kulbis. - Vilnius, 2022. - 121, [1] p.;

8. Estezė ir vertinimai / Vytautas Martinkus. - Vilnius, 2013. - 324, [2] p.;

9. I wonder 3. - Express Publishing;

10. I wonder 3. - Express Publishing;

11. Istorijos iš pastalės / Marija Meilė Kudarauskaitė. - Vilnius, 2018. - 333, [2] p.;

12. Jei vaikas negirdi / [Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“]. - Vilnius, 2019. - 60 p.;

13. Jūsų vaikas turi klausos sutrikimą;

14. Kakė Makė ir Supertėčio diena / Lina Žutautė. - Vilnius, 2017. - [34] p.;

15. Kirčiuotų tekstų chrestomatija / parengė Vidas Kavaliauskas. - Vilnius, 2014. - 199, [1] p.;

16. Kraujo kelias [Vaizdo įrašas] / režisierė Asta Ramoškaitė. - [Vilnius], 2011. - 1 vaizdo diskas (DVD) (40 min);

17. Kūrybinio rašymo dirbtuvės / Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Nomeda Kasperavičienė. - Kaunas, 2015. - 63, [1] p., įsk. virš.;

18. Lėto laiko glėbyje / Marija Meilė Kudarauskaitė, Vytautas Kudarauskas-Bunkus. - Vilnius, 2022. - 291, [2] p.;

19. Lietuvių kalbos užduočių komplektai / Janė Juzėnienė. - Patais. ir papild. laida. - Vilnius, 2007. - 277, [3] p.;

20. Lietuvos Respublikos Konstitucija. - Vilnius, [2007]. - 48 p.;

21. Lietuvos Respublikos Konstitucija. - [Vilnius], 2006. - 56 p.;

22. Lygybės laboratorija;

23. Longman essential activator / director Della Summers. - Harlow(Essex, 1997. - vii, 997, [2] p., įsk. virš.;

24. Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai / [sudarė Jurga Trimonytė

Bikelienė]. - Vilnius, 2014. - 161, [1] p.;

25. Mažosios moterys / Louisa May Alcott. - Vilnius, [2002]. - 365, [1] p. - (10+);

26. Mėlyna sruoga / Lois Lowry. - Vilnius, 2018. - 190, [2] p.;

27. Penki įsitraukusio mokymo matmenys / Laura Weaver ir Mark Wilding. - [Klaipėda], 2020. - 224 p.;

28. Po ūkanotu nežinios dangum / Vytautas Mačernis. - Vilnius, 1990. - 495 p.;

29. Ponas Pipas / Lloyd Jones. - Vilnius, 2012. - 206, [2] p.;

30. Siuntėjas / Lois Lowry. - Vilnius, 2018. - 188, [3] p.;

31. Socialinio ir emocinio ugdymo integravimo visoje mokykloje įrankiai. - VŠĮ LIONS QUEST;

32. Sūnus / Lois Lowry. - Vilnius, 2020. - 317, [2] p.;

33. Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos / Lietuvos edukologijos universitetas, Lituanistikos fakultetas, Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra, Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Lietuvių kalbos katedra. - Vilnius, 2013. - 191, [1] p;

34. Tvarkau savo kambarį / Malvyra Ryliškienė. - Kaunas, [2009]. - 24, [1] p., įsk. virš. - (Mažasis šeimininkas);

35. Vabalielis. - Skuodas, 2022;

36. Vasaržiemis / Marija Meilė Kudarauskaitė. - Kaunas, 2009. - 178, [2] p.;

37. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T. 10 : Khmerai-Krelle. I-X tomo papildymai. - 2006. - 831, [1] p.;

38. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.1 : A-Ar. - 2001. - 799, [1] p.;

39. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.11 : Kremacija-Lenzo. - 2007. - 815, [1] p.;

40. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.2 : Arktis-Beketas. - 2002. - 799, [1] p.;

41. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.3 : Beketeriai-Chakasai. - 2003. - 800 p.;

42. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.4 : Chakasija-Diržių kapinynas. - 2003. - 832 p.;

43. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.5 : Dis-Fatva; I-IV tomo papildymai. - 2004. - 800 p.;

44. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.6 : Fau-Goris. - 2004. - 832 p.;

45. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.7 : Gorkai-Imermanas. - 2005. - 800 p.;

46. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.8 : Imhot-Junusas. - 2005. - 847, [1] p.;

47. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. T.9 : Juocevičius-Khiva. - 2006. - 800 p.;

48. Žinianešys / Lois Lowry. - Vilnius, 2019. - 157, [2] p.

2022 10 19


RAŠYTOJOS ILONOS EŽERINYTĖS DOVANA:

1. Gė / Ilona Ežerinytė. - Vilnius, 2021.

2022 05 27


AKCIJOS „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2021” VAIKŲ KNYGOS NOMINANTĖS:

1. Chameleono sapnai / Jurga Vilė, Lina Sasnauskaitė. - [Vilnius], 2021. - [42] p. - (Lašas jūroje);

2. Kaip sutramdyti žvėryną? / Indrė Zalieckienė. - Vilnius, 2021;

3. Lietuvos valdovai pasakoja vaikams / Zigmas Vitkus. - Vilnius, 2021. - 132, [1] p.;

4. Nukas arba kas kutena ausį? / Audra Baranauskaitė, Lina Itagaki. - Vilnius, 2021.

2022 05 24


1. Profesinio kapitalo, kaip kompleksinės adaptyvios sistemos pajėgumo, vystymas. - Šiauliai, 2021;

2. Švietimo problemos analizė: Kiek teisingas Lietuvos bendrasis ugdymas, palyginti su kitomis Europos šalimis? - Vilnius, 2021 lapkritis, Nr. 4 (194);

3. Švietimo problemos analizė: Kaip įgalinti savivaldybes įgyvendinti sisteminius švietimo pokyčius? - Vilnius, 2021 lapkritis, Nr. 5 (195).

2022 04 04


UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DOVANA:

1. Mano abėcėlė / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. D. 1. - 2017. - 130, [1] p., įsk. virš.;

2. Mano abėcėlė / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. D. 2. - 2017. - 106, [1] p., įsk. virš.

2022 04 04


TARPTAUTINĖS MAISTO ATLIEKŲ KOALICIJOS DOVANA:

1. 1. Bendradarbiavimo vadovas: gerai daryk - maistą taupyk! - Tarptautinė maisto atliekų koalicija;

2. 2. Gerai daryk - maistą taupyk! 1-ai mažiaus grupei nuo 5 iki 7 metų. - Tarptautinė maisto atliekų koalicija;

3. 3. Gerai daryk - maistą taupyk! 2-ai amžiaus grupei nuo 8 iki 9 metų. - Tarptautinė maisto atliekų koalicija.

2022 02 03


NAUJAI GAUTOS KNYGOS:

1. 1990 kovo 11-oji Lietuvos valstybingumo raidoje / [sudarė Stasys Kašauskas, Birutė Valionytė]. - 5-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius, 2018. - 40 p.;

2. 1990 kovo 11-oji Lietuvos valstybingumo raidoje / [sudarė Stasys Kašauskas, Birutė Valionytė]. - 6-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius, 2019. - 40 p.;

3. Gyvenimas, koks jis buvo / Ramunė Sakalauskaitė. - Vilnius, [2015]. - 222, [2] p.;

4. Vilniaus geto dienoraštis / Icchokas Rudaševskis. - Vilnius, 2020. - 352 p.

2022 01 10


AKCIJA „DOVANOJU KNYGĄ GIMNAZIJAI”

1. Anupro kupros / Vytautas V. Landsbergis. - Vilnius, 2013. - 175, [1] p.;

2. Aušvico lopšinė / Mario Escobar. - Vilnius, 2021. - 225, [5] p.;

3. Bučkis / Alan MacDonald. - Vilnius, 2017. - 94, [2] p. - (Aš skaitau!);

4. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Scanagri A/S, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Botanikos institutas. - Kaunas, 2006. - 101, [1] p.;

5. Gyvatė ir Driežas / Joy Cowley, Gavin Bishop. - Vilnius, [2018]. - 93, [3] p.;

6. Gražiausios brolių Grimų pasakos / [iš lenkų kalbos vertė Beata Juknevičiūtė]. - [Vilnius], [2014]. - [90] p., įsk. virš;

7. Juodavandeniai / Ignė Zarambaitė. - Vilnius, 2020. - 142, [2] p.;

8. Kakė Makė ir pavogtas laikas / Lina Žutautė. - Vilnius, 2015. - [34] p.;

9. Katinas ir lapė / [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - [Kaunas], [2014]. - 15, [1] p.;

10. Katinėlio pasakėlės / Pranas Mašiotas. - Ramučiai, Kauno r, [2015]. - 92, [2] p.;

11. Kiškutis Mikutis ir pikčiurna draugas / Rasa Dmuchovskienė, Jurgita Jakaitienė. - Kaunas, 2019. - 24 p.;

12. Kiti Albio Braito pasauliai / Christopher Edge. - Kaunas, [2018]. - 202, [4] p.;

13. Lietuvių liaudies žaidimai ir pramogos / [Vytautas Steponaitis]. - 2-asis papild. leid. - [Vilnius], 2019. - 223, [1] p.;

14. Lietuvių pasakos / [iliustravo Tadas Adomavičius, Juozas Rimeikis]. - Kaunas, [2019]. - 132 p.;

15. Lietuvos nacionaliniai parkai / Julius Aukštaitis. - Vilnius, 1996. - 163, [1] p.;

16. Lietuvos perinčių paukščių atlasas / [Petras Kurlavičius, Žydrūnas Preikša, Saulis Skuja, Mindaugas Kirstukas, Gediminas Brazaitis, Vitas Stanevičius, Mindaugas Mačiulis, Vytautas Jusys, Algis Butleris, Liutauras Raudonikis, Gintaras Riauba, Gediminas Gražulevičius Arūnas Pranaitis, Bronius Šablevičius, Deivis Dementavičius]. - Kaunas, 2006. - 251, [1] p.;

17. Minijos, Salanto, Erlos senslėniai / Salantų regioninis parkas. - Kaunas, 2007. - 47, [1] p.;

18. Nakties klajūnai / Sarah Dessen. - Vilnius, 2011. - 341, [1] p.;

19. Net monstrai valosi dantis / Jessica Martinello, Grégoire Mabire. - Kaunas, [2018]. - [27] p., įsk. virš;

20. Nevykėlio dienoraštis / Jeff Kinney. Kn. 6 : Žiemos spąstai. - [2012]. - 217, [1] p.;

21. Nevykėlio dienoraštis / Jeff Kinney. Kn. 8 : Ir vėl nesiseka. - [2014]. - [4], 217, [1] p.;

22. Paukštelių laiškas vaikučiams / Pranas Mašiotas. - Ramučiai, Kauno r, [2019]. - 115, [5] p.;

23. Robinzonas Kruzas / Daniel Defoe. - Vilnius, 2020. - 374, [2] p. - („Pegaso“ vaikų kolekcija);

24. Silva Rerum / Kristina Sabaliauskaitė. - Vilnius, [2009]. - 286, [1] p.;

25. Skautybė berniukams / Robert Baden-Powell. - 4-asis papild., patais. leid. - Vilnius, 2010. - 287, [1] p.;

26. Šunojaus diena / Ilona Ežerinytė. - Vilnius, 2016. - 93, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

27. Tarp pilkų debesų / Ruta Sepetys. - Vilnius, 2018. - 334, [2] p.;

28. Tikrieji balandžiai kovoja su nusikalstamumu / Andrew McDonald, Ben Wood. - Vilnius, 2019. - 207, [1] p.;

29. Trys draugai / Erich Maria Remarque. - Kaunas, [2012]. - 478, [2] p.;

30. Trolis Minigolis iš Trolbos / Henning Boëtius. - Vilnius, 2008. - 222, [1] p.;

31. Vaikas su žvaigžde kaktoje / Neringa Dangvydė. - Vilnius, 2016. - 61, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

32. Vaikystė Sibiro toliuose / Stanislovas Abromavičius. - Kaunas, 2018. - 143, [1] p.;

33. Vilko kailiniai / [dailininkas Juozas Rimeikis]. - Kaunas, [2015]. - [16] p.

2021 06 01


 VŠĮ KATALIKIŠKO VAIKŲ DARŽELIO „MAŽUTĖLIAMS” DOVANA 

1. Knyga mažutėliams+priedų aplankas / Viktorija Voidogaitė, Angelė Pempienė. - Vilnius, 2020. - 144 p.

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRO DOVANA

1. Biblija, arba Šventasis Raštas / [redakcinė komisija: Petras Kimbrys (spec. redaktorius) … [et al.]. - 6-asis patais. ekumen. leid. - Vilnius, 2020. - [5], 1193, 327 p.

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR VŠĮ MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRO DOVANA

1. Algimantas Vincas Ulba / Ramunė Visockytė. - Vilnius, 2019. - 275, [5] p. - (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai);

2. Ilgalaikio švietimo strateginio planavimo rezultatai: Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimas per XVII Vyriausybės programą. - Vilnius, 2020;

3. Išmaniosios technologijos ir informatinis mąstymas. - Vilnius, 2020;

4. Išmaniosios technologijos ir informatinis mokymas. - Vilnius, 2020;

5. Jonas Mačys / Andrius Grygelaitis. - Vilnius, 2019. - 296 p. - (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai);

6. Kokybiškas švietimas visiems visą gyvenimą: artėjame prie vizijos ar tolstame nuo jos? - Vilnius, 2020;

7. Lietuvos partizanų valstybė / Vykintas Vaitkevičius, Aistė Petrauskienė. - Vilnius, 2019. - 231, [1] p.;

8. Mokytis padedantis vertinimas / Dylan Wiliam. - Vilnius, 2020;

9. Pirmoji Vyriausybė – vizijos ir galimybės / Ramunė Sakalauskaitė. - Vilnius, 2020. - 363, [1] p.;

10. Rinktiniai raštai / Romualdas Ozolas. T. 1 : Filosofijos istorija / [sudarytojas Antanas Rybelis]. - 2020. - 599, [1] p.;

11. Romualdas Ozolas / [sudarytojas Algimantas Jankauskas]. - Vilnius, 2019. - 379, [1] p. - (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai);

12. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 gruodis, Nr. 11 (189);

13. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 gruodis, Nr. 12 (199);

14. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 gruodis, Nr. 19 (188)
;
15. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 gruodis, Nr. 9 (187);

16. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 lapkritis, Nr. 7 (185);

17. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 lapkritis, Nr. 8 (186);

18. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 rugsėjis, Nr. 4 (182);

19. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 rugsėjis, Nr. 5 (183);

20. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2020 spalis, Nr. 6 (184);

21. Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai. - Vilnius, 2020;

22. Vilniaus geto dienoraštis / [Icchokas Rudaševskis]. - Vilnius, [2018]. - 337, [15] p.

2021 04 22


PASAULIO ANTREPRENERIŲ BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO ANTREPRENERYSTĖS IR FINANSINIO RAŠTINGUMO UGDYMO ORGANIZACIJOS
„LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT“ DOVANA

Antreprenerio požiūris / Larry C.Farell. – Vilnius: Vaga, 2020.

2021 03 12


LIETUVOS AUTIZMO ASOCIACIJOS „LIETAUS VAIKAI“ DOVANA

AUGIMAS. Vadovas specialistams ir tėvams, kurie sprendžia autizmo ir brendimo klausimus: teorinė dalis ir vizualinės kortelės. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, 2019.

2021 02 15


KNYGŲ KALĖDOS:

1. Apie daiktus / Kęstutis Kasparavičius. - 5-asis leid. - Vilnius, 2019. - 54, [2] p.;

2. Apie gyvūnus / Kęstutis Kasparavičius. - 4-asis leid. - Vilnius, 2020. - 54, [2] p.;

3. Atstumtieji / John Flanagan. - Vilnius, 2016. - 399, [1] p.;

4. Baikšti šunytė / Holly Webb. - Vilnius, 2020. - 125, [3] p.;

5. De profundis / Oscar Wilde. - Vilnius, 2020. - 147, [1] p.;

6. Degantis tiltas / John Flanagan. - 3-iasis leid. - Vilnius, 2020. - 263, [1] p.;

7. Gorlano griuvėsiai / John Flanagan. - 5-asis leid. - Vilnius, 2020. - 245, [1] p.;

8. Įsibrovėliai / John Flanagan. - Vilnius, 2016. - 386, [4] p.;

9. Kaip gaidelis pono dvarą griovė / [iliustravo Giedrė Seniūnienė]. - [Kaunas], 2021. - [16] p.;

10. Katinėlis ir gaidelis / Kostas Kubilinskas. - Kaunas, 2020. - [20] p., įsk. virš.;

11. Lapės gudrumėliai / Petras Cvirka. - Kaunas, 2021. - 14, [3] p., įsk. virš.;

12. Mažasis asiliukas / Dandi Daley Mackall. - Vilnius, 2017. - [30] p.;

13. Pasakos / Astrid Lindgren. - Vilnius, [2020]. - 218, [3] p.;

14. Paslaptingas aerodromas; Penketukas patenka į bėdą; Penketukas Finistono ūkyje / Enid Blyton. - Vilnius, [2015]. - 373, [2] p. - (Šauniojo penketuko nuotykiai);

15. Petro imperatorė / Kristina Sabaliauskaitė. - 7-oji laida. - Vilnius, [2020]. - 333, [1] p.;

16. Praeis / Marius Povilas Elijas Martynenko. - Vilnius, 2019. - 173, [3] p,;

17. Seno švyturio paslaptis; Penketukas įmena mįslę; Penketukas vėl kartu / Enid Blyton. - Vilnius, [2016]. - 342, [2] p. - (Šauniojo penketuko nuotykiai);

18. Sidabrinis ponis / Holly Webb. - Vilnius, 2020. - 188, [3] p.;

19. Sniego karalienė / Hans Christian Andersen. - Vilnius, 2020. - 76, [4] p.;

20. Sniego sesė / Maja Lunde. - Vilnius, 2019. - 195, [5] p.;

21. Stebuklinga pirštinė / [vertėjas Dominykas Urbas]. - Kaunas, 2020. - [17] p., įsk. virš;

22. Tėtušis Kalėda ir aš / Matt Haig. - Vilnius, 2020. - 305, [2] p.;

23. Žiogas stiklinėje / Vytautė Žilinskaitė. - Vilnius, 2020. - 95, [1] p.

2021 01 07


Atnaujinta: 2023-06-02
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.35 – 9.20
 • 2. 9.30 – 10.15
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.40 – 13.25
 • 6. 13.40 – 14.25
 • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM