Kretingos rajono Salantų gimnazijos 2021-2025 strateginis planas

Įsakymas dėl Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-247 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo" pakeitimo

Kretingos rajono Salantų gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas

Salantų gimnazijos 2020 metų veiklos planas

Salantų gimnazijos 2019 metų veiklos planas

Salantų gimnazijos 2018 metų veiklos planas

Salantų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

2014-2020 metų strateginis planas

Darbo tvarkos taisyklės

Išorės audito ataskaita

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokyklinio etapo olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarka

Kretingos rajono Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema įsakymo Nr. V1-218 

Įsakymas V1-12 dėl Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo