Projekto tikslas
– didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

http://www.vedlys.smm.lt/#apie

Salantų gimnazija, vykdydama projektą, įsigijo gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektus 1–4 kl. ir 5–8 klasėms. Šių klasių gamtos mokytojams yra parengta metodinė medžiaga, rekomendacijos, kaip panaudoti kiekvieną mokymo priemonę ugdymo procese.
Mokymo priemonės sėkmingai naudojamos gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos pamokose trumpalaikiams eksperimentams ir gamtos mokslų eksperimentų būrelio ilgalaikiams tyrimams vykdyti, brandos darbams rengti.
Gimnazijoje įgyvendintos gamtos mokslų integruotos veiklos, kuriose buvo panaudotos įsigytos mokymo priemonės:

• Integruota biologijos, chemijos ir fizikos pamoka „Obuolys“ 1Ga klasėje, 2019-11-20.
• Biologija-chemija: pH, temperatūros, CO2 jutiklių naudojimas eksperimentų ir mokinių ilgalaikėje tiriamojoje veikloje: „Aplinkos veiksnių įtaka sėklų dygimui ir augimui nustatymas pagal išsiskyrusių CO2 dujų koncentraciją“ (7-8a,b kl.). „Mielių fermentacijos aktyvumo nustatymas skirtingose mitybinėse terpėse naudojant pH ir temperatūros jutiklius“ (8, 3G kl.). „Katalazės aktyvumo nustatymas skirtinguose augalų ir gyvūnų audiniuose naudojant temperatūros jutiklį“ (8ab, 3G kl.).
• Biologija-chemija: „DNR išskyrimas iš įvairių vaisių“ (8a,b, 2Gb klasėse). Tęstinių juostelių gliukozei, baltymams, vitaminui C nustatyti eksperimentų veikloje (7, 1Gab klasėse).
• Biologija-fizika. „Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui ir kraujospūdžiui“ (7, 1Ga,b klasėse).

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės.

 

      

Salantų gimnazija yra geriausių Lietuvos gimnazijų 100-ke (36 vieta),– konstatuota 2020 metų analitiniame švietimo ir aukštojo mokslo žurnale „Reitingai“. Į aukštąsias mokyklas, valstybės finansuojamas vietas, įstojo 65 procentai visų 2019 metais gimnaziją baigusių abiturientų. Didžiuojamės ir dėkojame savo mokiniams, profesionaliems, darbą mylintiems mokytojams ir labai padedantiems bei mokslo svarbą suprantantiems tėveliams.
Šiemet turėtų baigtis ir Salantų gimnazijos renovacija. Gimnazija pastebimai keičiasi: turtinamos, moderninamos ugdymosi aplinkos, poilsio erdvės. Atkurtas ilgą ir garbingą gimnazijos istoriją pasakojantis muziejus. Gimnazija atvira bendravimui ir bendradarbiavimui, naujovėms, iniciatyvoms. Čia laukiame kiekvieno, norinčio mokytis ir išmokti, pažinti ir atskleisti save per įvairias veiklas.

Gimnazijos direktorė
Aušra Zebitienė

Brangūs Salantų gimnazijos bendruomenės nariai,
nuoširdžiai dėkoju Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų gimnaziją, skirdami 2 procentus, o nuo 2020 m. – 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka gimnazija tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius.
Gautos paramos lėšos, pasitarus su gimnazijos bendruomene, buvo tikslingai panaudotos gimnazijos ugdymo(si) bazei, estetinei aplinkai turtinti.
Kretingos rajono Salantų gimnazijos paramos lėšų (2% GPM) gavimo ir panaudojimo lentelė:

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2019 metus 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio Salantų gimnazijai.

Nutarę šią paramą skirti gimnazijai, Jūs galėsite tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Pavadinimas: Kretingos rajono Salantų gimnazija; paramos gavėjo kodas: 290284520.

Prašymus per EDS galėsite pateikti savarankiškai arba atvykę į gimnaziją, kur Jums tikrai padės mūsų vyriausioji buhalterė.

Rekvizitai 1,2 procento paramai skirti:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 290284520.
Paramos gavėjo pavadinimas – Kretingos rajono Salantų gimnazija,
gavimo sąskaitos Nr. LT697300010131117885,
buveinės adresas: Taikos g. 4, Salantai LT-97313. Kretingos r.

Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki 2020 metų liepos 22 dienos.

Pagarbiai direktorė Aušra Zebitienė.

Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo!

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kretingos rajono Salantų gimnazijai reikalingi mokytojai:

• geografijos mokytojas, 0,5 etato (12 val. per savaitę);
• muzikos mokytojas, 0,5 etato (14 val. per savaitę);
• dorinio ugdymo (etikos) mokytojas, 0,25 etato (5 val. per savaitę).

Mokytojų darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo bei turimos kvalifikacijos. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos valstybių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų atlygio už darbą įstatymo 5 priedo pirmo skyriaus pirmą punktą.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

• prašymą dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Dokumentus reikia pateikti iki 2020-07-31 (įskaitytinai) el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba pristatyti į gimnazijos raštinę adresu: Taikos g. 4, Salantai.
Daugiau informacijos teiraukitės telefonais: 8 445 58159 arba 8 656 82234.


Direktorė
Aušra Zebitienė

 Balandžio 12 dieną gimnazijoje vyko ugdymo diena – ,,Žemės diena“. Šią dieną mokiniai vykdė įvairias veiklas. 1-4 klasių mokiniams technologijų mokytojas Rimantas Jonušas su 2G klasių vaikinais paaiškino, kaip kalami inkilai sparnuočiams. Pradinukai ir patys turėjo galimybę pabandyti sukalti inkilą paukščiams ir jį išmarginti. 5-8, 1G-4G klasių mokiniai, išklausę Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų paskaitą apie maisto tausojimą ir peržiūrėję filmą apie šiukšles, turėjo sukurti plakatą, kaip, kokiais žingsneliais klasė pasižada eiti link planetos išsaugojimo. Plakato pristatymą 5-2G klasių mokiniai užtvirtino pačių sugalvota skanduote. Ugdymo dieną mokiniai užbaigė dalyvavimu akcijoje ,,Darom“. Šiukšles jie rinko visoje Salantų miesto teritorijoje.3G-4G klasių mokiniai Salantų regioninio parko direkcijai padėjo sutvarkyti iškirstas šakas Kulalių riedulyne.Ugdymo dieną organizavo mokytojai Rasa Bumblienė, Rimantas Jonušas, Romualdas Jonauskas, Kristina Vaicekauskienė.

Rasa Bumblienė,
biologijos mokytoja

Salantų gimnazijos mokiniai, prisidėdami prie Žemės dienos paminėjimo, kovo 21 dieną prie gimnazijos iškėlė Žemės vėliavą. Šiai dienai paminėti buvo skirta ir netradicinė pamoka, kuri vyko aktų salėje. Pamokos metu 5-8 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje. Užduotys komandoms buvo įvairios: mokiniai turėjo teisingai surūšiuoti buitines atliekas, pasakyti kuo daugiau priežasčių, kodėl reikia rūšiuoti, iš pateiktų žodžių sukurti ir padainuoti ketureilį, parašyti pasižadėjimus Žemei, kaip mokiniai saugos gamtą. 

Visos komandos stengėsi kuo geriau atlikti įvairias užduotis, tačiau geriausiai ir kūrybiškiausiai užduotis atliko 7b klasės komanda, kuri ir tapo nugalėtoja. Į šios dienos paminėjimą buvo įtraukti ir pradinių klasių mokiniai, kurie turės parašyti laišką Žemei. 
Renginį vedė 1Gb klasės mokinės Skaistė Rimeikaitė, Monika ir Judita Matevičiūtės. Renginį organizavo mokytojos Rasa Bumblienė, Kleopa Janušauskienė, Kristina Vaicekauskienė.

Biologijos mokytoja
Rasa Bumblienė

Spalio  mėnesį mūsų mokyklos mokiniai buvo pakviesti prisijungti prie „Sveikatiados“ projekto  idėjos kurti „Sveikatiados“ projekto dalyvių priesaiką. Priesaiką kūrė 1-4 klasių ir 5-6 klasių mokiniai. Priesaika, kurios idėjų mokiniai pažada laikytis ir įgyvendinti, sukurta remiantis sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo principais. 
Už dalyvavimą konkurse gauta  „Sveikatiados“ padėka.

Salantų gimnazijos sveikatiados priesakai.

Jūratė Žiobienė,
projekto ,,Sveikatiada“ koordinatorė

 „Sveikatiada“ siūlo smagius ir originalius renginius, skatinančius sveiką gyvenimo būdą, aktyvias veiklas. Vaikai kviečiami smagiai ir jiems patraukliomis formomis ugdytis supratimą apie fizinį aktyvumą. Salantų gimnazijoje taip pat vyko aktyvi veikla. 1-4 klasių mokiniai vieni kitiems rodė mankštos pratimus, dalijosi idėjomis kūno kultūros pamokoms. Mokiniams labai patiko kūno kultūros mokytojos Aušros Kudrotienės parodytas žaidimas ,,Kuokelmušis“.

 

Jūratė Žiobienė,
projekto ,,Sveikatiada“ koordinatorė

Į viršų