Psichologinę pagalbą gimnazijoje teikia

psichologė Milda Benetienė

(212 kabinetas, II aukštas)

El. paštas:Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 603 89573 (darbo valandomis)

Psichologės darbo laikas

Darbo diena

Darbo laikas

Konsultacijų

valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis 

07.45 – 12.00 val.

12.00 – 16.30 val.

9.00 – 12.00 val.

14.00 – 15.30 val.

12.00 – 12.30 val.

Antradienis

07.45 – 11.30 val.

14.00 – 17.00 val.

8.00 – 11.30 val.

12.00 – 13.00 val.

11.30 – 12.00 val.

Trečiadienis 

08.45 – 11.45 val.

12.15 – 16.15 val.

8.45 – 11.45 val.

14.00 – 15.00 val.

11.45 – 12.15 val.

Ketvirtadienis 

07.45 – 11.30 val.

12.00 – 16.30 val.

8.30 – 11.30 val.

12.00 – 13.00 val.

11.30 – 12.00 val.

Penktadienis 

7.45 – 11.30 val.

13.00 – 15.00 val.

8.30 – 11.30 val.

13.00 – 14.00 val.

11.30 – 12.00 val.

Mokinius kviečiu kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių  iškilusių sunkumų ir rūpesčių:

 • jei turi sunkumų mokydamasis;
 • jei kyla konfliktų su draugais, tėvais ar mokytojais;
 • jei kamuoja miego, valgymo sutrikimai;
 • jei slegia nuotaikų kaita;
 • jei vyrauja nenoras lankyti mokyklą ar net darosi nebemielas gyvenimas;
 • jei jautiesi vienišas, nemylimas, įskaudintas, įžeistas ir nuliūdęs;
 • jei Tau sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti ar pasitarti;
 • jei nori pasidalinti džiugia naujiena;
 • jei turi problemą ir manai, kad niekas nebegali jos išspręsti.

TĖVUS (GLOBĖJUS) ir MOKYTOJUS kviečiu pasitarti vaikų psichinės sveikatos ir auklėjimo klausimais, dalyvauti sprendžiant konfliktus, atrandant geresnį ryšį su vaiku.

KAS YRA PSICHOLOGINĖ PAGALBA?

Psichologinė pagalba – tai pagalba, individualaus ar grupinio konsultavimo metu, teikiama SVEIKIEMS, SUNKIOJE GYVENIMO SITUACIJOJE ATSIDŪRUSIEMS ŽMONĖMS.Norint susivokti savyje ir savo gyvenime, dažnai prireikia žvilgsnio iš šalies. Pačiam tai padaryti gali būti sudėtinga, bet su psichologo pagalba daug lengviau.

         Psichologas yra tas žmogus, į kurį galima kreiptis, kai žmogus pasiklydęs savo jausmuose, nerimauja dėl ateities, gyvenime įvyksta svarbių pasikeitimų, išgyvena nemalonius jausmus, norima išsikalbėti ar tiesiog su kažkuo pasidalinti savo mintimis. Psichologas padeda tyrinėti ir pažinti savo gyvenimą, kartu su žmogumi ieško orientyrų jo vidinio pasaulio žemėlapyje, padeda giliau ir plačiau jį suprasti, atrasti jame stiprybės šaltinius ir atramos taškus. 

Psichologinės pagalbos tikslai:

 • padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėveliais (globėjais, rūpintojais);
 • prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą;
 • skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

 • nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
 • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo (-si) procese.

Psichologo praktinė veikla

 • Įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.
 • Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.
 • Psichologinis švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • mokinys siunčiamas gimnazijos vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą dėl nuodugnaus mokinio specialiųjų poreikių įvertinimo.

KAIP REALIAI ATRODO KONSULTACIJŲ EIGA?

 • Pirmo susitikimo metu susitariama dėl laiko. Esant galimybei, trumpai pasikalbama apie tai, kokio pobūdžio problema.
 • Susitinkama sutartu laiku, tuomet vyksta konsultacija. Susitariama dėl to, kelių konsultacijų reikės ir dėl kitų konsultacijų laiko.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad psichologas problemų neišsprendžia. Jis tik padeda jas spręsti. Kad problemos išsispręstų, reikia, kad pats klientas norėtų tą problemą išspręsti. Konsultacijos yra konfidencialios, t. y.informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu. 

Aš išklausysiu be išankstinio nusistatymo, neprimesdama savo nuomonės, išgirsiu ir pasistengsiu suprasti, kartu ieškosime sprendimo, o jei reikės, pasiūlysiu kitus pagalbos būdus.

Jūs visada laukiami!

Nemokamą psichologinę pagalbą Tau gali suteikti:

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

El. Paštas

Darbo laikas

Vaikų linija

116 111

Rašyti:

http://www.vaikulinija.lt

Kasdien 11.00-23.00

Jaunimo linija

8-800 28888

Rašyti:

http://jaunimolinija.lt

Visą parą

Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems

116 123

Rašyti:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Visą parą