Pavadinimas Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkas Lina Vaitkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininko pavaduotojas Vilma Gedvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos nariai

Danguolė Paulikienė, socialinė pedagogė;

Diana Alšauskienė, specialioji pedagogė;

Aida Leilionienė, matematikos mokytoja

Dovilė Kiesienė, Imbarės seniūnijos socialinė darbuotoja;

Ramunė Ruginienė, Salantų seniūnijos socialinė darbuotoja;

Sekretorius Aldona Zaleckienė, mokytojo padėjėja
Komisijos  veiklos reglamentas Reglamentas