GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2017-2018 m.m.

 

Mokytojo vardas, pavardė

Mokomieji dalykai, turimos pareigos

Valentina Budrienė

Muzika

3G kl. vadovė

Technologijų, menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė

Vidmantas Budrys

Pradinis ugdymas

2 kl. vadovas

Rasa Bumblienė

Biologija

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

Kleopa Janušauskienė

Geografija

2Gb kl. vadovė

Romualdas Jonauskas

Pradinis ugdymas

4a kl. mokytojas

Rimantas Jonušas

Technologijos

Dailė

Aušra Kundrotienė

Fizinis ugdymas

1Ga kl. vadovė

Nadežda Kvedarienė

Tikyba

2Ga kl. vadovė

Marytė Kvederaitė

Anglų kalba

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

Rima Liekytė

Istorija

Danguolė Paulikienė

Vyr. socialinė pedagogė

Virgina Pociuvienė

Žmogaus sauga

Rusų kalba

3G kl. vadovė

Jolanta Rapalienė

Lietuvių kalba

5 kl. vadovė

Ramunė Ruginienė

Technologijos

Šaškių – šachmatų būrelis

Dalija Sabutytė

Rusų kalba

Ekonomika ir verslumas

7 kl. vadovė

Aina Stonkuvienė

Lietuvių kalba

Mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė

1Gb kl. vadovė

lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Aldona Bieliauskienė

Matematika

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

Rūta Zorgevičienė

Pradinis ugdymas

3a kl. mokytoja

Adelė Žeimytė

Lietuvių kalba

Daiva Žilinskienė

Pradinis ugdymas

4b kl. mokytoja

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

Arūnas Skara

Fizinis ugdymas

Jūratė Žiobienė

Pradinis ugdymas

3b kl. mokytoja

Diana Alšauskienė

 Spec. pedagogo užsiėmimai

Aida Leilionienė

Matematika

Milda Puškorienė

Anglų kalba

8a kl. vadovė

Vilma Šetkienė

Anglų kalba

8b kl. vadovė

Kristina Vaicekauskienė

Chemija

Kristina-Sungailaitė Mockuvienė

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

6 klasės vadovė

Linas Stragys

Informacinės technologijos

Bronislovas Bagočius

Fizika

Aldona Zaleckienė

Pradinis ugdymas

1a klasės vadovė

Regina Jokužienė

Pradinis ugdymas

1b klasės vadovė

Skaistė Šikšniūtė

Šokis