NAUJAI GAUTOS KNYGOS:

1. Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, skyrybos, patarimai / parengė Albinas Drukteinis. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. -191, [1] p.

2020 09 29

NAUJAI GAUTOS KNYGOS:

1. Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius, 2018. - 59, [1] p.;

2. Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius, 2018. - 93, [1] p.;

3. Mečislovas Treinys / [sudarytojai Algirdas Juozas Motuzas, Leonas Milčius, Elena Treinienė, Birutė Valionytė]. - Vilnius, 2017. - 310, [1] p.;

4. Medardas Čobotas / Gražina Dagytė. - Vilnius, 2016. - 227, [1] p. - (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai).;

5. Partizanų gretose / Adolfas Ramanauskas-Vanagas. - 3-ioji laida. - Kaunas, [2018]. - 542, [1] p., [16] iliustr. lap.;

6. Patarimai mokytojui / Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. - Vilnius, 2019. - 195 p.;

7. Profesinis kapitalas / Andy Hargreaves, Michael Fullan. - Vilnius, 2019. - 237, [3] p.;

8. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2019 gruodis, Nr. 8(179);

9. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2019 lapkritis, Nr. 6(1771);

10. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2019 spalis, Nr. 3 (174);

11. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2019, lapkritis Nr. 5(176);

12. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2019, spalis Nr. 2(173);

13. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2019, spalis, Nr. 4 (175);

14. Žuvusiųjų prezidentas / Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. - 4-oji patais. laida. - Vilnius, 2019. - 415, [1] p.

 2020 02 06

LABDAROS IR PARAMOS FONDO „ŠVIESKIME VAIKUS” DOVANA:

1. Adelės dienoraštis. Pavasaris / Ramunė Savickytė. - Vilnius, 2018. - 99, [4] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

2. Giesmė apie Gediminą / Balys Sruoga. - Vilnius, 2018. - 76, [3] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

3. Kiškis smaližis / Pranas Mašiotas. - Vilnius, 2019. - [21] p., įsk. virš. - (Vaikų bibliotekėlė);

4. Kodėl miške švilpauti negalima / Linas Bitvinskas. - Vilnius, [2019]. - 50, [5] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

5. Lietus ir skafandras / Dovilė Zavedskaitė. - Vilnius, 2019. - 74, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

6. Stebuklingi senelio batai / Ignė Zarambaitė. - Vilnius, 2019. - 117, [3] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

7. Strykt pastrykt / Paulius Norvila. - Vilnius, 2019. - [42] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

8. Vaikų karas / Petras Cvirka. - Vilnius, 2019. - 44, [3] p. - (Vaikų bibliotekėlė).

2019 12 05

 

NAUJAI GAUTA KNYGA:

1. Mano kelias į sėkmę / Mantas Karanauskas. - Vilnius, 2019. - 191, [1] p.

2019 10 11

METŲ KNYGOS 2019
KNYGOS VAIKAMS IR PAAUGLIAMS:

1. Benas – sapnų siuvėjas / Tomas Dirgėla. - Vilnius, 2018. - 125, [1] p.;

2. Istorijos skanėstai / skanėstus surinko ir aprašė Audronė Meškauskaitė ir Aurina Venislovaitė. - Kaunas, 2018. - [68] p.;

3. Pūkis karalius / Vytautas V. Landsbergis. - [Vilnius], 2018. - [24] p. - (Pūkio pasakos);

4. Skiriama Rivai / Ilona Ežerinytė. - Vilnius, 2018. - 126, [2] p.;

5. Sukeistas / Kotryna Zylė. - Vilnius, 2019. - 231, [1] p.;

6. Žalčių karalienė / Vytautas V. Landsbergis. - Vilnius, 2019. - 156, [4] p.

2019 10 02

 METŲ KNYGOS 2019
KNYGŲ SUAUGUSIEMS PENKETUKAS:

1. Dienų piramidės / Daina Opolskaitė. - Vilnius, 2019. - 237, [3] p.;

2. Kai aš buvau malalietka / Virginija Kulvinskaitė. - [Vilnius], [2019]. - 163, [1] p.;

3. Oro / Marijus Gailius. - [Vilnius], [2018]. - 430, [2] p.;

4. Pakeleivingų stotys / Vidas Morkūnas. - Vilnius, [2019]. - 120 p.;

5. Undinės / Jurga Tumasonytė. - Vilnius, [2019]. - 187, [3] p.

2019 10 02

 

NAUJAI GAUTOS KNYGOS:

1. 154 profesionalo patarimai prieš matematikos egzaminą / Bronislovas Burgis. - Kaunas, 2018. - 102, [2] p.,

2. English grammar and tests / Lina Vilūnienė, Olga Mickienė. - Kaunas, 2019. - 59, [1] p.,

3. Gramatikos užduotys 5 kl / Auksė Petruševičienė. - Kaunas, 2019. - 59, [1] p.,

4. Gramatikos užduotys 8 kl / Auksė Petruševičienė. - Kaunas, 2019. - 63, [1] p.,

5. Gramatikos užduotys 6 kl / Auksė Petruševičienė. - Kaunas, 2019. - 59, [1] p.,

6. Kūno kultūra / Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Ingrida Norkaitienė, Andželika Žilinskienė. – Kaunas, 2019. - 59, [1] p.,

7. Lietuvių kalbos pasitikrinamieji testai 9 klasei / Vilma Dulevičienė, Violeta Dumčiuvienė. - Kaunas, 2019. - 95, [1] p. - (Korepetitorius,)

8. Matematikos uždavinynas 5-6 klasei / Viktorija Sičiūnienė. - Kaunas, 2018. - 80 p,.

9. Rašinio gidas / Nijolė Bartašiūnienė. - Kaunas, 2018. - 203, [1] p. - (Prieš egzaminą),

10. Taisyklių atmintinė 1–4 klasei / Eglė Saikauskienė. - Kaunas, 2019. - 72, [1] p., įsk. virš.

2019 09 23

 

NAUJAI GAUTOS KNYGOS:

1. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai / [Lietuvos Respublikos] švietimo, mokslo ir sporto ministerija. - Vilnius, 2019. - 66 p.;

2. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas / [Lietuvos Respublikos] švietimo, mokslo ir sporto ministerija. - Vilnius, 2019. - 39, [1] p.;

3. Juozas Dringelis / Laimutė Cibulskienė ir Elena Glavickienė. - Vilnius, 2018. - 223, [1] p. - (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai);

4. Mąstymas švietimo sistemoje / Matthew Lipman. - Vilnius, 2019;

5. Nijolė Ambrazaitytė / sudarytojai Ramunė Sakalauskaitė, Valdas Selenis, Zigmas Vaišvila, Jurgita Valčikaitė. - Vilnius, 2018. - 271, [1] p. - (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai);

6. Švietimo problemos analizė. - Vilnius, 2019, gegužė, Nr. 1 (172).

2019 09 10

 

NAUJAI GAUTOS KNYGOS:

1. Antanas Račas / Birutė Žymantienė. - Vilnius, 2017. - 322, [2] p. - (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai);

2. Eduardas Vilkas / Valerija Paškauskienė. - Vilnius, 2017. - 246, [1] p. - (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai);

3. Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams / Sam Kaner. - Vilnius, [2018]. - 431, [1] p.;

4. Lietuvos istorija kiekvienam / Alfredas Bumblauskas, Alfonsas Eidintas, Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis. - 2-asis leid. - Vilnius, 2018. - 438, [2] p.;

5. Pedagogų etikos kodeksas / [Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija]. - Vilnius, 2018. - [20] p.

2019 08 29

 

NAUJAI GAUTA KNYGA:

1. Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2019.

2019 06 05

 

AKCIJA „DOVANOJU KNYGĄ GIMNAZIJAI”

1. Dabar tu mane supranti / Emma Haughton. - Vilnius, 2015. - 244, [3] p.;

2. Do Do ūsai / Virginijus Malčius. - Vilnius, 2016. - 26, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

3. Enciklopedija vaikams apie Lietuvą. - 3-iasis patais. ir papild. leid. - Vilnius, [2005]. - 115, [1] p.;

4. Knygų klubas / Mary Alice Monroe. - Vilnius, 2008. - 476, [1] p. - (Šilkas);

5. Mano tėtis skrajūnas / David Almond. - Vilnius, 2013. - 105, [7] p. - (H.Ch. Anderseno medalis);

6. Martynas Pigas / Kevin Brooks. - Vilnius, [2004]. - 245, [1] p. - (Beveik suaugę);

7. Močiutė plėšikė / David Walliams. - Vilnius, 2014. - 235, [3] p.;

8. P.S. vis dar tave myliu / Jenny Han. - Vilnius, 2016. - 289, [3] p.;

9. Sindė / Marissa Meyer. - Vilnius, 2017. - 326, [2] p.;

10. Sugrąžintoji / Donatella Di Pietrantonio. - Vilnius, [2018]. - 205, [1] p.;

11. Šarangė varangė / Romas Sadauskas. - Vilnius, 2008. - 110, [2] p.;

13. Šunojaus diena / Ilona Ežerinytė. - Vilnius, 2016. - 93, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

14. Tarp pilkų debesų / Ruta Sepetys. - Vilnius, 2011. - 334, [2] p.;

15. Timas Taleris, arba Parduotas juokas / James Krüss. - 2-asis leid. - Vilnius, 1999. - 381, [2] p. - (Iš "Vyturio" kišenės);

16. Tomo Sojerio nuotykiai / Mark Twain. - Vilnius, 2017. - 251, [5] p. - (H.Ch. Anderseno medalis);

17. Vaikas su žvaigžde kaktoje / Neringa Dangvydė. - Vilnius, 2016. - 61, [2] p. - (Vaikų bibliotekėlė);

18. Verpėjėlė / Nijolė Kliukaitė-Kepenienė. - Vilnius, [2014]. - 95, [1] p.;

19. Vienuolis, kuris pardavė "Ferrarį / Robin Sharma. - Kaunas, 2005. - 177, [1] p.;

20. Žemaičių pasakos / [pasakas parinko ir paruošė spaudai Valdas Sasnauskas. - Vilnius, 2003. - 205, [2] p.

2019 03 20

 

NAUJAI GAUTA KNYGA:

1. Gintautas Jurkėnas. Tai Žemaitija ir Mažoji Lietuva: fotoalbumas. Klaipėda, 2019.

2019 01 18

NAUJAI GAUTA KNYGA:

Napalys Kitkauskas. Vilniaus arkikatedros požemiai. Vilnius: Kultūros leidykla, 2018.

2019 01 10