Specialiojo pedagogo

2020 m. vadovo veiklos ataskaita
2018 m. vadovo veiklos ataskaita

2017 m. vadovo veiklos ataskaita

15 dienų valgiaraštis 1 - 3 metų vaikams.
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis

Įsigytų vadovėlių ataskaita 2020 m.

Vaikų centralizuotas priėmimas į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes:

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL VAIKŲ CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

cpris_2019_t2-124.docx

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL VAIKŲ CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

cpris_2019_t2-336.docx

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL VAIKŲ CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

priemimo_tvarka_t2-280.2016_redakcija.docx

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL VAIKŲ CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

t2-42.2018_3.docx

EU logo
Projekto tikslas
– didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

http://www.vedlys.smm.lt/#apie

Salantų gimnazija, vykdydama projektą, įsigijo gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektus 1–4 kl. ir 5–8 klasėms. Šių klasių gamtos mokytojams yra parengta metodinė medžiaga, rekomendacijos, kaip panaudoti kiekvieną mokymo priemonę ugdymo procese.
Mokymo priemonės sėkmingai naudojamos gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos pamokose trumpalaikiams eksperimentams ir gamtos mokslų eksperimentų būrelio ilgalaikiams tyrimams vykdyti, brandos darbams rengti.
Gimnazijoje įgyvendintos gamtos mokslų integruotos veiklos, kuriose buvo panaudotos įsigytos mokymo priemonės:

• Integruota biologijos, chemijos ir fizikos pamoka „Obuolys“ 1Ga klasėje, 2019-11-20.
• Biologija-chemija: pH, temperatūros, CO2 jutiklių naudojimas eksperimentų ir mokinių ilgalaikėje tiriamojoje veikloje: „Aplinkos veiksnių įtaka sėklų dygimui ir augimui nustatymas pagal išsiskyrusių CO2 dujų koncentraciją“ (7-8a,b kl.). „Mielių fermentacijos aktyvumo nustatymas skirtingose mitybinėse terpėse naudojant pH ir temperatūros jutiklius“ (8, 3G kl.). „Katalazės aktyvumo nustatymas skirtinguose augalų ir gyvūnų audiniuose naudojant temperatūros jutiklį“ (8ab, 3G kl.).
• Biologija-chemija: „DNR išskyrimas iš įvairių vaisių“ (8a,b, 2Gb klasėse). Tęstinių juostelių gliukozei, baltymams, vitaminui C nustatyti eksperimentų veikloje (7, 1Gab klasėse).
• Biologija-fizika. „Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui ir kraujospūdžiui“ (7, 1Ga,b klasėse).

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės.

 

      

EU logo

Projekto tikslas: Sukurti modernią (efektyvią) ugdymo aplinką siekiant kokybiškai įtraukti vaikus į nuotolinį ugdymą.

Projekto uždavinys: Modernios ugdymo aplinkos sukūrimas, atnaujinant mokymo turinį ir priemones.

Projekto partneriai:
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija,
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija,
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija.

Apie projektą.
Matematikos ugdymo rezultatai palyginus žemi visoje Lietuvoje. Todėl būtina ieškoti to priežasčių ir būdų matematikos pasiekimams gerinti. Geros mokyklos koncepcijoje akcentuota, kad šiandienos mokykloje mokymasis turėtų būti personalizuotas, interaktyvus, kontekstualus, įvairus (įvairiems poreikiams užtikrinti). Viena iš prastų ugdymo rezultatų priežasčių yra galimybių neturėjimas užtikrinti nuotolinį mokymą (specialiųjų poreikių, ligos ir pan. atvejais). Tyrimai rodo, kad įvairių poreikių ir mokymosi stilių mokinius labiausiai motyvuoja, įtraukia informacinės technologijos. Be to, šiandien mokykloje mokosi Z kartos vaikai, kuriems vien tik tradicinis mokymas nebetinka, jiems pasaulio suvokimui būtinos informacinės technologijos. Išmaniosios ugdymo priemonės padėtų šiems vaikams pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų, nes atsirastų motyvacija mokytis matematikos organizuojant mokymą jiems suprantamu būdu. Tokiu būdu kiekvienas mokinys užduotis galėtų atlikti individualiai, pritaikant jas konkrečiai jam. Tokiu būdu būtų paprasčiau stebėti jo individualią pažangą, padėti siekti aukštesnių rezultatų. Projekto pagrindinė veikla - ugdymo programos atnaujinimas/diegimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir įrangos įsigijimas. Projekto tikslinė grupė - projekto vykdytojo ir projekto partnerių įstaigų darbuotojai

 

Salantų gimnazija yra geriausių Lietuvos gimnazijų 100-ke (36 vieta),– konstatuota 2020 metų analitiniame švietimo ir aukštojo mokslo žurnale „Reitingai“. Į aukštąsias mokyklas, valstybės finansuojamas vietas, įstojo 65 procentai visų 2019 metais gimnaziją baigusių abiturientų. Didžiuojamės ir dėkojame savo mokiniams, profesionaliems, darbą mylintiems mokytojams ir labai padedantiems bei mokslo svarbą suprantantiems tėveliams.
Šiemet turėtų baigtis ir Salantų gimnazijos renovacija. Gimnazija pastebimai keičiasi: turtinamos, moderninamos ugdymosi aplinkos, poilsio erdvės. Atkurtas ilgą ir garbingą gimnazijos istoriją pasakojantis muziejus. Gimnazija atvira bendravimui ir bendradarbiavimui, naujovėms, iniciatyvoms. Čia laukiame kiekvieno, norinčio mokytis ir išmokti, pažinti ir atskleisti save per įvairias veiklas.

Gimnazijos direktorė
Aušra Zebitienė

Brangūs Salantų gimnazijos bendruomenės nariai,
nuoširdžiai dėkoju Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų gimnaziją, skirdami 2 procentus, o nuo 2020 m. – 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka gimnazija tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius.
Gautos paramos lėšos, pasitarus su gimnazijos bendruomene, buvo tikslingai panaudotos gimnazijos ugdymo(si) bazei, estetinei aplinkai turtinti.
Kretingos rajono Salantų gimnazijos paramos lėšų (2% GPM) gavimo ir panaudojimo lentelė:

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2019 metus 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio Salantų gimnazijai.

Nutarę šią paramą skirti gimnazijai, Jūs galėsite tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Pavadinimas: Kretingos rajono Salantų gimnazija; paramos gavėjo kodas: 290284520.

Prašymus per EDS galėsite pateikti savarankiškai arba atvykę į gimnaziją, kur Jums tikrai padės mūsų vyriausioji buhalterė.

Rekvizitai 1,2 procento paramai skirti:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 290284520.
Paramos gavėjo pavadinimas – Kretingos rajono Salantų gimnazija,
gavimo sąskaitos Nr. LT697300010131117885,
buveinės adresas: Taikos g. 4, Salantai LT-97313. Kretingos r.

Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki 2020 metų liepos 22 dienos.

Pagarbiai direktorė Aušra Zebitienė.

mokykla

Į viršų