Olimp. konkursų apdovanojimo tvarka

Kretingos r. Salantų gimnazijos mokinių pamokų ugdymo dienų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Papildoma informacija ruošiama.