Prašome tėvelius (globėjus ar rūpintojus) tų mokinių, kurie nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokysis 5-oje, 1G (9-oje), 3G (11-oje) klasėse, arba mokinius, jei jiems yra 16-ka metų ir jie turi raštišką tėvų (globėjų ar rūpintojų) sutikimą, iki 2020 m. liepos 10 d. pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą (prašymų formos į 5-ą klasę, 1G (9-ą) klasę, 3G (11-ą) klasę pridedamos).
2. Gyvenamosios vietos deklaraciją (tik naujai atvykstantiems mokytis į gimnaziją arba tiems, kurių gyvenamosios vietos deklaracija yra pasikeitusi).
3. Vaiko ir tėvų asmens dokumentų kopijas (tik naujai atvykstantiems mokiniams).
Dokumentus galima pateikti Salantų gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

Salantų gimnazijos
administracija